Hannes de Bruijn

Naam

Hannes de Bruijn

Functie

Senior Valuer

Rol DGBC professional

Werkgroep Retail

Social media

Hoe zie jij je eigen rol binnen de werkgroep Retail? 

Inzicht verkrijgen in de impact van verduurzamingsmaatregelen op de marktwaarde van commercieel vastgoed is een actueel onderwerp onder vastgoedeigenaren. Als taxateur commercieel vastgoed is het van belang om te luisteren wat er speelt op het gebied van vastgoedeigenaren, huurders, wet- en regelgeving, (beschikbaarheid) van data en relevante voorbeeld cases om zo goed mogelijk inzicht te kunnen bieden in de “waarde” van verduurzaming. 

Wat is jouw motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep?

Wanneer we blijven doen wat we altijd al deden, dan krijgen we weer wat we altijd al kregen. Het gaat om bewustwording bij verduurzaming. Als we niet op zoek gaan naar alternatieven dan wordt er weinig vooruitgang geboekt. Persoonlijk sta ik pragmatisch in de wedstrijd en kan ik me voorstellen dat iemand inmiddels afhaakt bij het horen van het woord duurzaamheid. We moeten ervoor zorgen dat we in actie komen en blijven. Mijn drijfveer is dan ook om stap voor stap inzicht te bieden in de gevolgen van verduurzamingsmaatregelen en dit hard te maken. Als een gebouweigenaar inziet en zich ervan bewust is welke alternatieven er zijn en wat dit kan opleveren in termen van besparing, imago, waarde(behoud), etc dan is een haalbare business case mogelijk die ook nog eens een positieve bijdrage levert aan het klimaat.

Zijn de doelen voor binnen jouw werkgroep haalbaar om aan de Parijse klimaatdoelstellingen te voldoen? Of zelfs eerder?

We moeten leren van bruikbare praktijkvoorbeelden, waarbij verduurzaming plaats kan vinden, hoe klein ook. Met relatief eenvoudige maatregelen zijn we in staat om een gedeelte van de structurele (technische) problemen van een gebouw relatief eenvoudig en tegen geringe kosten op te lossen. Dit samen met extra maatregelen (technisch en financieel) kan ervoor zorgen dat het doel (eerder dan gepland) bereikt wordt.

Wat zijn jouw plannen in het kader van het Paris Proof maken van jouw eigen gebouwen en gebouwen in jouw  portefeuille? 

Als vastgoedadviseur hebben wij geen vastgoed in eigendom. Wij adviseren onder andere gebouweigenaren bij het verduurzamen en continu monitoren van de prestaties van hun portefeuilles. Uiteraard kijken we kritisch naar de gebouwen die wij als gebruiker huren.