Michiel Kuiper

Naam

Michiel Kuiper

Functie

Adviseur Real Estate Finance & Business

Werkt bij

Nederlandse Vereniging van Banken

Rol DGBC professional

Stuurgroep taxatiemodel

E-mailadres

kuiper@nvb.nl

Social media

Wat is jouw rol in de stuurgroep voor het duurzaamheidsmodel voor taxaties? 

Binnen de stuurgroep vertegenwoordig ik de banken. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft DGBC opdracht gegeven om het duurzaamheidsmodel voor taxaties te beheren. Specifiek voor kantoren zijn banken de opdrachtgever van taxaties. Het waarderen van duurzaamheidsaspecten van een kantoor levert relevante informatie op over een gebouw dat een bank financiert. Mijn rol is dan om toe te zien dat de taxateurs voldoende worden gestimuleerd om dit model te gebruiken. Maar, het stopt niet als het model wordt gebruikt. We willen ook verdere ontwikkeling van het model realiseren.

 

Wat is je motivatie om deel te nemen aan de stuurgroep?

Duurzaamheid is al lang geen hype meer, het is een maatschappelijke norm. Via de gebouwde omgeving kunnen we samen, daadwerkelijk, impact realiseren om de noodzakelijke CO2-uitstoot te reduceren. In algemene zin zie je dat duurzaamheid in toenemende mate een concurrentiemodel wordt. Dat is in mijn ogen een essentiële voorwaarde om de klimaatopgave succesvol te benaderen. Vanuit mijn rol kan ik daar een waardevolle impuls aan geven, te beginnen bij de kantoren die banken financieren.

 

Wat is jouw verwachting van dit project?

Dit project kan niet anders dan een succes worden! Iedereen is zich er van bewust dat het waarderen van duurzaamheidselementen in gebouwen essentieel is. Omdat we in eerste instantie de focus leggen op kantoren hoop ik dat we binnen afzienbare tijd lessen kunnen trekken die we kunnen toepassen op andere vastgoedsegmenten. Voor woningen, winkels en ander soort (bedrijfsmatig) vastgoed liggen ook voldoende uitdagingen. Bovendien wil ik benadrukken dat wij als bankensector graag willen inzetten op circulariteit. We willen DGBC dan ook graag uitdagen om het model verder te ontwikkelen en hier een voortrekkersrol in te nemen.