Marco van Zandwijk

Naam

Marco van Zandwijk

Functie

Expert huisvesting onderwijs

Werkt bij

Ruimte-OK

Rol DGBC professional

Werkgroep Onderwijs

Social media

Welke bijdrage lever jij aan de Werkgroep Onderwijs?

Ik probeer de verbinding te leggen naar andere kennisactiviteiten en initiatieven over verduurzaming van onderwijsgebouwen die er (reeds) zijn. Ik heb dan vooral oog voor de (eind)gebruiker, in dit geval de gemeente en het schoolbestuur. Kennis van deze gebruiker (en de context waarin deze moet werken) is onmisbaar. Alleen met die kennis kunnen we echt stappen zetten om de doelstellingen te halen. 

Wat is jouw motivatie?

Om mij heen zien ik een sterk versnipperd aanbod van expertise en initiatieven die een bijdrage willen leveren om schoolgebouwen te verduurzamen. Samenhang, regie en bestuurlijk commitment ontbreekt. Het is belangrijk meer eenduidigheid en samenhang in programma’s te brengen. Voorkomen moet worden dat ook de activiteiten van het Deltaplan niet verder komen dan het uitspreken van ambities.

Paris Proof worden, is dat haalbaar voor deze sector?

Nee; er zijn echt op meerdere niveaus doorbraken nodig om systeembarrières in het gangbare proces en de huidige focus op kosten en losse maatregelen te doorbreken.

Ja; de Green Deal Scholen heeft laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om op gebouwniveau de doelstellingen van Parijs te halen. Cruciaal daarbij is dat eindgebruikers een concreet verbeterperspectief ervaren. De weg daarnaartoe staat goed beschreven in de eindverkenning die de partners van de Green Deal Scholen deze zomer lieten opstellen, zoals je hier leest.

Wat zijn de toekomstplannen voor jullie eigen bezittingen?

In de komende periode werk ik vanuit mijn landelijke kennisfunctie bij Ruimte-OK samen met Platform 31 en het ministerie van BZK aan het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’. Met dit innovatieprogramma zetten wij alle zeilen bij om gemeenten en schoolbesturen concreet te helpen met alle beschikbare expertise om tien schoolgebouwen duurzaam te renoveren. Met de opgedane ervaringen zal het in de toekomst makkelijker moeten worden bestaande gebouwen te laten voldoen aan de ambities.

Nieuws van Marco van Zandwijk

Beslisboom Verduurzaming Scholen is vernieuwd en verbeterd

Beslisboom Verduurzaming Scholen is vernieuwd en verbeterd