Ivo Vonk

Naam

Ivo Vonk

Functie

Projectmanager & Duurzaamheidsadviseur

Rol DGBC professional

Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Social media

Hoe zie jij je eigen rol binnen de werkgroep?

Vanuit mijn rol als professional denk en praat ik graag mee over de enorme opgave die wij in Nederland hebben op het gebied van Paris Proof. Er is veel kennis beschikbaar. Die kennis moet gedeeld te worden, zodat we van elkaar kunnen leren en er echte stappen gezet kunnen worden in de verduurzamingsopgave. 

Wat is je motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep? 

Vanuit onze organisatie zijn wij voorloper op het gebied van duurzaamheid en hanteren wij een integrale aanpak. Dat betekent dat wij projecten integraal benaderen, bij voorkeur al in de haalbaarheidsfase. Wij leggen de lat hoog; het doel is om samen met de opdrachtgever een zo hoog mogelijk haalbare ambitie op te stellen. Dat doen wij door met hen in gesprek te gaan over het waarom en de mogelijkheden te bespreken. Met onder andere parametrische analyses krijgen zij inzage in de mogelijkheden en daarmee nieuwe inzichten. Zo zijn opdrachtgevers in staat om een goede keuze te maken en ook daadwerkelijk de juiste ambitie vast te stellen. 

Persoonlijk vind ik het erg belangrijk dat er nú wordt gewerkt aan een duurzame toekomst. Daar moeten we ons met z’n allen hard voor maken. Dat kan alleen door samen te werken en kennis te delen in werkgroepen zoals deze. ​​​​​​​

Wat zijn jouw plannen in het kader van het Paris Proof maken van jouw eigen gebouw(en) en gebouwen in jouw portefeuille?

Ja, Paris Proof worden is haalbaar met de juiste inzet en samenwerking van de publieke sector en de private sector. Vanuit ons bureau hebben we als doel gesteld om uiterlijk in 2027 volledig Paris Proof te zijn. Wij adviseren onze opdrachtgevers om de lat zo hoog mogelijk te leggen, dat betekent dat wij dan zelf het goede voorbeeld moeten geven. Natuurlijk delen wij onze kennis, die wij hiermee opdoen, met onze opdrachtgevers.