Anita van der Brugge

Naam

Anita van der Brugge

Functie

Specialist Entrance Systems

Rol DGBC professional

Werkgroep Logistiek, Programmaraad Circulariteit

E-mailadres

anita@circle-line.nl

Social media

Hoe zie jij je eigen rol binnen de werkgroep?

Inmiddels houd ik mij zo’n 15 jaar bezig met verduurzaming van de bouw. Eerst als leidraad tijdens mijn studie, vervolgens als adviseur vanuit toeleverende bedrijven in de bouw. Hierbij kijk ik graag zo integraal mogelijk naar de vraagstukken, daar duurzaam bouwen vaak afhangt van vele factoren. Als toeleverancier heeft ASSA ABLOY Entrance Systems veel kennis van de impact van keuzes ten aanzien van toegangssystemen op het milieu. Hiervoor hebben we verschillende energietools ontwikkeld, welke inzicht geven. Deze kennis delen we graag. Mijn rol ligt dan ook in het onderbouwen van de impact van duurzame maatregelen en de te maken keuzes.

Wat is jouw motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep? 

Ik zie te vaak dat er in een vroeg stadium van een bouwproces fundamentele keuzes worden gemaakt, die helaas niet bijdrage aan een verduurzaming van het gebouw. Gebrek aan kennis is vaak de oorzaak, daarom zetten we ons in om juist in het vroege stadium onze kennis te delen op weg naar betere gebouwen.

Zijn de doelen voor binnen jouw werkgroep haalbaar om aan de Parijse klimaatdoelstellingen te voldoen? Of zelfs eerder?

Ik geloof dat het mogelijk is de doelen te behalen. Echter heeft de sector daarvoor wel een plan nodig! Als we blijven doen wat we deden, gaan we er niet komen. Er is heel veel bestaand vastgoed, waarbij het gebouw niet meer is dan een omhulsel voor de activiteiten. De focus op processen en bijv. veiligheid is vele malen groter dan de focus op het gebouw. Dit moeten we zien te doorbreken.

Wat zijn jouw plannen in het kader van het Paris Proof maken van jouw eigen gebouwen en gebouwen in jouw portefeuille?

ASSA ABLOY Entrance Systems heeft in Nederland geen eigen gebouwen. Mijn eigen huis is uitgerust met warmtepomp, we nemen momenteel ons warm watergebruik onder de loep en ook leggen we dit voorjaar eindelijk onze eigen zonnepanelen op het dak!

Nieuws van Anita van der Brugge

Whitepaper: Het belang van losmaakbaarheid in de circulaire economie

Whitepaper: Het belang van losmaakbaarheid in de circulaire economie

DGBW Expertsessie: ‘Refuse is better than re-use’

DGBW Expertsessie: ‘Refuse is better than re-use’