Marius Schoppink

Naam

Marius Schoppink

Functie

Projectmanager en senior-adviseur duurzame gebiedsontwikkeling

Rol DGBC professional

College van Deskundigen, Adviesgroep BREEAM-NL-Gebied

E-mailadres

Marius.Schoppink@sweco.nl

Social media

“Gebiedsontwikkeling is mensenwerk, waarbij je met respect voor de fysieke omgeving en met creativiteit kansen bundelt voor een duurzaam resultaat.”

Ik ben als procesmanager en adviseur betrokken bij de planontwikkeling voor woningbouwlocaties, leisure, centrumplannen en bedrijventerreinprojecten, inclusief energietransitie en brede verduurzamingsopgaven. Opdrachten variëren van het onderzoeken van de haalbaarheid, processen met stakeholders, bestuursadvisering tot het projectmanagement van planontwikkelingen in afstemming met civiele techniek.

In 1990 begonnen bij gemeentelijke overheden in het westen des lands als beleidsadviseur milieubeleid en later projectontwikkelaar. In 1999 overgestapt naar Grontmij en later Sweco als projectmanager en adviseur ruimtelijke ontwikkeling. Mijn werkgebied is nu vooral het zuiden en oosten van Nederland. Vanaf 2010 begon duurzaamheid steeds meer mijn aandacht te trekken. Eerst vooral de onderwerpen energie en klimaat, maar de belangstelling heeft zich snel verbreed. Om hierin voor gebiedsontwikkelingen meer lijn te brengen heb ik in 2014 bij DGBC de opleiding tot expert BREEAM-NL Gebied met succes gevolgd. Sindsdien is mijn belangstelling voor en betrokkenheid bij vraagstukken over duurzame gebiedsontwikkelingen en circulariteit alleen maar gegroeid. Dit vormt een belangrijke motivatie voor mijn deelname in de adviesgroep Gebied.

Nieuws van Marius Schoppink

Marius Schoppink volgt Jos van Eldonk op als voorzitter adviesgroep BREEAM-NL Gebied: “Het beste keurmerk voor duurzame gebiedsontwikkeling”

Marius Schoppink volgt Jos van Eldonk op als voorzitter adviesgroep BREEAM-NL Gebied: “Het beste keurmerk voor duurzame gebiedsontwikkeling”