Jean Frantzen

Naam

Jean Frantzen

Functie

Senior adviseur (Energie en) Duurzaam bouwen

Werkt bij

DGMR Bouw B.V.

Rol DGBC professional

Werkgoep Kantoren

E-mailadres

jfr@dgmr.nl

Social media

Hoe zie jij je eigen rol binnen de werkgroep?

Als product-adviseur duurzaam bouwen vertegenwoordig ik DGMR en ben ik verantwoordelijk voor de richtlijnen die worden opgesteld. Binnen DGMR zijn we natuurlijk bezig om manieren te vinden om energie te besparen bij de projecten en uit te zoeken op welke wijze we dit in CO2 kunnen uitdrukken. Ik wil onze ervaringen delen en bespreken, en natuurlijk zien hoe andere partijen hiermee omgaan.

Wat is jouw motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep?

Energie is één van de aspecten om te komen tot een volhoudbare samenleving. Het is belangrijk dit te zien binnen een grotere context zodat maatregelen goed in balans zijn. Daarnaast is er technisch veel meer mogelijk dan we nu gemiddeld uitvoeren. Waar lopen we tegen aan en waar kunnen we nog versnellen?

Zijn de doelen voor binnen de Werkgroep Kantoren haalbaar om aan de Parijse klimaatdoelstellingen te voldoen? Of zelfs eerder?

De doelen zijn duidelijk en goed haalbaar. Onze CO2 uitstoot van de gebouwde omgeving gaat echter nog nauwelijks naar beneden, het budget voor Paris Proof gaat er op deze manier in 7 – 8 jaar doorheen. Een versnelling is mogelijk en noodzakelijk.

Wat zijn jouw plannen in het kader van het Paris Proof maken van jouw eigen gebouwen en gebouwen in jouw portefeuille?

Wij hebben als adviseur geen eigen gebouwen in portefeuille maar hebben als adviesbureau wel als maatstaf om de plannen al op projectbasis in de praktijk te brengen. Wij gaan met onze gebouweigenaren in gesprek om onze gebouwen te verduurzamen. Daar lopen we tegen uitdagingen aan die nu eenmaal in de praktijk voorkomen. Mijn vorige woning heb ik nul-op-de meter gekregen en het huis waarin ik nu woon is ook in transitie om zover te komen.