Luuk Braakhuis

Naam

Luuk Braakhuis

Functie

Architect / Duurzaamheidsexpert

Werkt bij

83A

Rol DGBC professional

Werkgroep Logistiek

Social media

Welke bijdrage lever jij aan de Werkgroep Logistiek?

Als architect en duurzaamheidsexpert ben ik in deze werkgroep aangeschoven. Deze twee vakgebieden hebben namelijk veel verwantschap met elkaar. Door de waardebepaling van het vastgoed aan te passen, kan er een integraal beeld worden geschetst van de mogelijkheden voor duurzame renovatie. Want naast ruimtelijke en functionele bruikbaarheid verdient de duurzame ontwikkelvraag en potentie een plaats in de waardebepaling.

Wat is jouw doel?

De logistieke sector is een dynamische branche in het industriële vastgoed. De sector heeft invloed op gebiedsontwikkelingen in- en rondom steden, denk bijvoorbeeld aan last-mile delivery strategieën in combinatie met elektrisch rijden. De gebouwen krijgen door onder meer verdergaande robotisering ook andere dimensies en eisen. Om deze veranderingen aan landschap en gebouwde omgeving in een maatschappelijk verantwoorde duurzame systematiek te ontwikkelen, is het van belang dat er zorgvuldige en relevante richtlijnen en regelgeving komt. De eerste vraag die in de ontwikkeling daarvan moet worden gesteld is of er überhaupt (nieuw) gebouwd dient te worden? Kan de bestaande gebouwvoorraad voldoen aan de nieuwe vraag? En als dat zo is, hoe kan het vastgoed dan worden aangepast om de levensduur zo te verlengen dat investeren zinvol is.

Met de zinvolle investering komt ook de duurzame certificering aan bod. Het aantoonbaar duurzaam ontwikkelen moet eenvoudiger gemaakt worden voor de herontwikkeling van bestaand vastgoed.

Wat zijn de toekomstplannen voor jullie eigen bezittingen?

Opdrachtgevers van projecten en eigenaren van gebouwen worden altijd de kritische vragen gesteld die met een duurzame ontwikkeling gepaard gaan. Wij adviseren hierin opdrachtgevers. Niet alleen op het vastgoed maar ook op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mijn plannen voor het logistiek vastgoed laten zich het best illustreren door mijn eigen huis.

Ons jaren 80 huis heb ik onlangs verbouwd aan de hand van verschillende duurzame principes en passend bij de nieuwe ruimtevraag. Door de schilisolatie flink op te waarderen en slim gebruik te maken van natuurlijke invloeden van buiten en binnen is er minder gebouwverwarming noodzakelijk, ook wordt de cv-installatie vervangen door een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Het vervangen van de verlichting naar LED is een automatisme gebleken. Deze eenvoudige ingrepen hebben geleid tot een comfortabel en gezond binnenklimaat waar ik mijn kinderen graag laat opgroeien.