Philip Blaauw

Naam

Philip Blaauw

Functie

Directeur-oprichter

Rol DGBC professional

Werkgroep Zorg

Social media

Hoe zie jij je eigen rol als voorzitter binnen de werkgroep? 

Als voorzitter van de werkgroep zorg (care-segment) probeer ik het team te inspireren alle praktijk kennis te bundelen tot een concreet stappenplan waarmee zorg instellingen concreet aan de gang kunnen met verduurzamen. Een serie pilots om dat te testen en referenties en kengetallen (qua besparing bijv.) te verkrijgen is in voorbereiding nog voor in 2019.

Wat is jouw motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep?

Als 25 jaar werk ik als ondernemer met ‘een groen hart’ aan het verduurzamen van de meest CO2 producerende sector: de gebouw omgeving: 35-40% van de CO2-emissies. Als enthousiast supporter van de DGBC aanpak van het deltaplan verduurzaming (ruim voor alle klimaat tafels etc) ben ik in 2017 als voorzitter de zorg groep gaan opzetten op verzoek van en i.s.m. de DGBC.

Zijn de doelen voor binnen jouw werkgroep haalbaar om aan de Parijse klimaatdoelstellingen te voldoen? Of zelfs eerder? 

De zorg sector kan grote stappen maken met goed energie management en een serie stevige maatregelen als zonne-energie. Doch om Paris Proof te worden zal er op grote schaal diepe renovaties en zelf veel nieuwbouw moeten komen. Dat vraagt tijd ivm “toeslaan” op natuurlijke momenten van vervanging/ groot onderhoud. Dus we verwachten dat de zorg sector pas na 2025 echt op stoom komt en dan wel binnen 20 jaar Paris moet kunnen halen. 

Wat zijn jouw plannen in het kader van het Paris Proof maken van jouw eigen gebouwen en gebouwen in jouw portefeuille?

INNAX heeft haar kantoor (190 medewerkers) in Veenendaal met een A label en wij gaan dit gebouw in 2019 energie positief maken en Paris Proof ism Synvest de eigenaar. Het motto van INNAX is “Energizing The Future” en wij willen dit op het eigen kantoor in de praktijk brengen met een gebouw waar je energie van krijgt, letterlijk om dat het energie producerend is en figuurlijk omdat het een inspirerend en zeer comfortabel gebouw is.

Nieuws van Philip Blaauw

Paris Proof werkgroepen inspireren elkaar tijdens DGBW

Paris Proof werkgroepen inspireren elkaar tijdens DGBW

Dagvoorzitter blikt terug op webinar verduurzamen zorgvastgoed

Dagvoorzitter blikt terug op webinar verduurzamen zorgvastgoed

Kijk terug: Webinar - Routekaart verduurzaming zorgvastgoed: lessen uit de praktijk

Kijk terug: Webinar - Routekaart verduurzaming zorgvastgoed: lessen uit de praktijk