Eke Schins Derksen

Naam

Eke Schins Derksen

Functie

Sectorleider onderwijs en gezondheidszorg

Werkt bij

Arcadis

Rol DGBC professional

Werkgroep Onderwijs, Werkgroep Zorg, Programmaraad Paris Proof

Social media

Eke is voorzitter van de DGBC-werkgroep Onderwijs en lid van de Programmaraad Paris Proof.

Welke bijdrage lever jij aan de Werkgroep Onderwijs?

De werkgroep houdt zich bezig met het vinden van mogelijkheden voor de duurzame renovatie van het onderwijsvastgoed. Mijn rol is het inbrengen en delen van kennis en meedenken over innovatieve oplossingen. Daarbij hoort onder meer het opschalen van de aanpak zodat effectiviteit en efficiency groter wordt.

Wat is jouw motivatie?

De sector onderwijs staat voor een enorme transitie. Samenwerken, met de onderwijsinstellingen erbij, aan deze opgave werkt beter dan allerlei individuele oplossingen voorstellen. Met elkaar samen de innovatieve mogelijkheden verkennen en bedenken werkt veel beter en geeft ook een beter signaal naar de scholen zelf. Mijn uitgangspunt is werken met praktische oplossingen, zodat scholen ook zelf worden uitgedaagd de eerste stappen te zetten, hun ambitie te bepalen en kansen te pakken. Daar waar nodig kan de markt verder ondersteunen.

Paris Proof worden, is dat haalbaar voor deze sector?

Het onderwijssysteem in Nederland werkt niet erg mee vanwege de financiële split in verantwoordelijkheden. In de landen om ons heen zie je een verantwoordelijkheid financieel bij een partij waardoor besluitvorming over duurzame maatregelen makkelijker wordt. Vertraging in aanpak ligt hierdoor op de loer. Aan de andere kant heeft het gasbesluit van het kabinet wel duidelijk gemaakt dat er iets moet gebeuren.  Met de randvoorwaarde dat zowel gemeenten als scholen dit inzien en samen ervoor gaan, lukt het om de klimaatdoelstellingen op tijd te halen.

De doelstellingen eerder halen, kan alleen als goed ingespeeld en afgestemd wordt met de wijkgerichte aanpak van de gemeente en dat daar de scholen in worden meegenomen. Dat vraagt een afstemming met integrale huisvestingsplannen en daaraan gekoppelde budgetten.

Wat zijn de toekomstplannen voor jullie eigen bezittingen?

Binnen onze eigen bedrijfsvoering willen we koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Wij laten als organisatie het goede voorbeeld zien door onze CO2 uitstoot en energiebehoefte flink te reduceren. Onze ambitie is de CO2-uitstoot met 40% te reduceren ten opzichte van 2010 (doelstelling 30%) en onze energiebehoefte met 20% ten opzichte van 2010 (doelstelling 15%). De focus hierin ligt op het verkleinen van onze voetafdruk met betrekking tot reizen en onze gebouwen. Wij zijn klimaatneutraal doordat wij de resterende CO2-uitstoot compenseren. Onze ambitie voor de langere termijn is om CO2neutraal en 100% circulair te worden.

Nieuws van Eke Schins Derksen

Kijk terug: Webinar - Verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

Kijk terug: Webinar - Verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

‘Een concreet getal helpt partijen te overtuigen en dat biedt Paris Proof’

‘Een concreet getal helpt partijen te overtuigen en dat biedt Paris Proof’

Beslisboom Verduurzaming Scholen is vernieuwd en verbeterd

Beslisboom Verduurzaming Scholen is vernieuwd en verbeterd