Ieke Kuijpers – van Gaalen

Naam

Ieke Kuijpers – van Gaalen

Functie

Directeur

Werkt bij

DGMR Bouw B.V.

Rol DGBC professional

WEii adviesgroep

Social media

Hoe zie jij je eigen rol binnen de werkgroep?

Binnen de expertgroep energie breng ik kennis in die we opgedaan hebben met het stellen van eisen aan de energieprestatie van gebouwen via het Bouwbesluit. Ik ben de afgelopen 20 jaar intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling en doorontwikkeling van de energieprestatienormen. Die normen gaat uit van een berekend energie gebruik, en niet van het werkelijke energiegebruik. Toch is de kennis die we daar opgedaan hebben ook van belang bij het ontwikkelen van een methode voor het beoordelen van gemeten energiegebruiken. 

 

Wat is je motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep? 

Ik ben al jaren bezig met energiebesparing in de gebouwde omgeving. Ik vind het een hele mooie ontwikkeling dat we nu de stap maken naar de toetsing op papier naar het meten van de werkelijke prestaties van gebouwen. Want uiteindelijk gaat het daar om: onze CO2 footprint moet kleiner worden.