Rik de Lange

Naam

Rik de Lange

Functie

Senior Advisor

Werkt bij

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rol DGBC professional

Expertgroep Data & Monitoring

Social media

Hoe zie jij je eigen rol binnen de werkgroep?

Enerzijds kom ik om informatie te halen wat er speelt, anderzijds om ook de andere partijen te informeren en daar waar mogelijk aan te haken.

 

Wat is je motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep? 

Ik denk dat we een meerwaarde kunnen bereiken door goed samen te werken zodat we zaken kunnen afspreken of oplossen.  Mijn motivatie is dus dat ik in gezamenlijkheid streef naar oplossingen.