Anne-Jo Visser

Naam

Anne-Jo Visser

Functie

Manager Energietransitie

Werkt bij

Gemeente Utrecht

Rol DGBC professional

Werkgroep Wonen

Social media

Hoe zie jij je eigen rol binnen de werkgroep?

Mijn rol in de werkgroep is dat ik het perspectief van de gemeente inbreng. In het klimaatakkoord heeft de gemeente de regierol gekregen in de overstap naar een duurzame warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, dus ook van alle woningen. Gemeenten hebben de regie om een plan te maken waarin we buurt voor buurt overstappen naar een duurzame warmtevoorziening en verduurzaming van woningen. Ook maken zij samen met de regio maken we een plan waar de duurzame energie gaan opwekken zowel voor elektriciteit als warmte. 

 

Wat is je motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep? 

Mijn motivatie om mee te doen dat deze groep zich kenmerkt door een coalition of the willing, waarbij de particuliere beleggers echt een voortrekkersrol vervullen in snel op weg naar Paris Proof.

 

Wat zijn de toekomstplannen voor jullie eigen bezittingen? 

Gemeenten zelf hebben geen woningen, dus binnen deze werkgroep hebben wij geen taak. Wel hebben gemeenten ook eigen veelal maatschappelijk vastgoed. De gemeente Utrecht heeft de doelstelling om in 2040 100% verduurzaamd te zijn. Alle gemeenten maken een routekaart hoe zij in stapjes naar een energieneutraal vastgoed gaan. Het is wel lastig haalbaar, omdat gemeenten meer taken hebben, maar de inzet is er wel.