Paul de Ruiter

Naam

Paul de Ruiter

Functie

Architect en eigenaar

Rol DGBC professional

Raad van Advies

Social media

Paul de Ruiter studeerde in 1990 Cum Laude af aan de Technische Universiteit in Delft, waar hij zijn doctorale dissertatie "The Chameleon Skin" begon in 1992. In zijn PhD onderzoek stelt hij dat gebouwen energie moeten produceren in plaats van dat ze energie consumeren. In 1994 startte hij zijn architectenbureau om de gebouwen ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Duurzaam ontwerpen zit in het DNA van Paul de Ruiter en hij gelooft dat architectuur niet alleen energie moet leveren in technische, maar  met name ook in menselijke zin. Waarden zoals geluk, gezondheid en schoonheid zijn net zo belangrijk als energie, circulariteit en biodiversiteit. Duurzame architectuur weet al deze waarde integraal in zich te verenigen.

Paul de Ruiter is naast een architect, ondernemer, innovator en inspirator bekend om zijn duurzame, game changing architectuur. Hij draagt bij aan de nationale en internationale discussie rondom duurzaamheid, CO2-neutraal ontwerpen en certificeringsmethoden voor gebouwen. Hij is een internationaal veelgevraagd spreker, schrijft opiniestukken en geeft les aan de technische universiteiten in Nederland. Ook is hij actief lid van diverse organisaties die zich inzetten voor een duurzame omgeving. Zo is hij sinds 2017 lid van het algemeen bestuur van de Dutch Green Building Council: een stichting die zich bezighoudt met de verduurzaming van de bebouwde omgeving en die het BREEAM-NL keurmerk ontwikkelt en beheert. Daarnaast zit hij in de commissie SIRK met als doel in een vroege fase van stedelijke projecten het Amsterdamse stadsbestuur te attenderen op en te adviseren over de architectonische, stedenbouwkundige, duurzame, landschappelijke en cultuurhistorische kansen en beperkingen van de initiatieven. Hij is sinds 2018 lid van het Q-team van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast is hij de opsteller van het beeldkwaliteitsplan van de Afslijtdijk. Een richtlijn voor alle plannen op en rondom de Afsluitdijk tot 2050. Momenteel is hij supervisor van de renovatie van de Afsluitdijk.

Nieuws van Paul de Ruiter

Nieuw BREEAM-NL Magazine: Back to the Future

Nieuw BREEAM-NL Magazine: Back to the Future

'De gebouwde omgeving bepaalt ons levensgeluk'

'De gebouwde omgeving bepaalt ons levensgeluk'

Nominaties ABN AMRO Duurzame 50: veel bekende gezichten voor DGBC

Nominaties ABN AMRO Duurzame 50: veel bekende gezichten voor DGBC