Elsbeth Quispel

Naam

Elsbeth Quispel

Functie

Werkt bij

Redevco

Rol DGBC professional

Raad van Advies

Social media

Elsbeth Quispel is hoofd Innovatie bij Redevco. Ook is Elsbeth lid van de DGBC-werkgroep Paris Proof Retail en lid van de Raad van Advies van DGBC.

Wat is jouw motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep?

Wanneer we blijven doen wat we altijd al deden, dan krijgen we weer wat we altijd al kregen. Het gaat om bewustwording bij verduurzaming. Als we niet op zoek gaan naar alternatieven dan wordt er weinig vooruitgang geboekt. Persoonlijk sta ik pragmatisch in de wedstrijd en kan ik me voorstellen dat iemand inmiddels afhaakt bij het horen van het woord duurzaamheid. We moeten ervoor zorgen dat we in actie komen en blijven. Mijn drijfveer is dan ook om stap voor stap inzicht te bieden in de gevolgen van verduurzamingsmaatregelen en dit hard te maken. Als een gebouweigenaar inziet en zich ervan bewust is welke alternatieven er zijn en wat dit kan opleveren in termen van besparing, imago, waarde(behoud), etc dan is een haalbare business case mogelijk die ook nog eens een positieve bijdrage levert aan het klimaat.

Zijn de doelen voor binnen jouw werkgroep haalbaar om aan de Parijse klimaatdoelstellingen te voldoen? Of zelfs eerder?

We moeten leren van bruikbare praktijkvoorbeelden, waarbij verduurzaming plaats kan vinden, hoe klein ook. Met relatief eenvoudige maatregelen zijn we in staat om een gedeelte van de structurele (technische) problemen van een gebouw relatief eenvoudig en tegen geringe kosten op te lossen. Dit samen met extra maatregelen (technisch en financieel) kan ervoor zorgen dat het doel (eerder dan gepland) bereikt wordt.

Nieuws van Elsbeth Quispel

'Het is nu of nooit, want anders zijn we te laat'

'Het is nu of nooit, want anders zijn we te laat'