Karen Sanderse

Naam

Karen Sanderse

Functie

Sr adviseur Duurzaam Bouwen

Werkt bij

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rol DGBC professional

Expertgroep Juridische zaken

Social media

Hoe zie jij je eigen rol binnen de werkgroep? 

Ik werk als Sr adviseur voor het team Duurzaam Bouwen van RVO. In die rol hou ik mij bezig met de juridische aspecten van het verduurzamen van de gebouwde omgeving waaronder de uitvoering van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, de programma’s Aardgasvrije wijken en De Renovatieversneller alsmede met het verduurzamen van de bestaande utiliteitsbouw. Vanuit mijn rol als lid van de expertgroep draag ik bij aan bewustwording, kennisdeling en kennisontwikkeling van verduurzamingsmaatregelen en -mogelijkheden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het signaleren van knelpunten die de verduurzaming in de weg zitten en het bijdragen aan oplossingen. Ik zie mijn rol als het zijn van een verbindende schakel tussen markt (de praktijk) en overheid, als ook het ter beschikking stellen van mijn inhoudelijke expertise en netwerk.

 

Wat is je motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep?  

Zowel de markt als de overheid krijgen te maken met juridische vraagstukken op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving. Mijn motivatie voor deelname is om als lid van de expertgroep samen met de andere juridische experts belangrijke vraagstukken waar tegen aan gelopen wordt en mogelijke oplossingen die hiervoor worden bedacht, in kaart te brengen, de dialoog hierover aan te gaan binnen en buiten het netwerk van de experts en op deze wijze bij te dragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving.