Richard Koek

Naam

Richard Koek

Functie

partner

Werkt bij

Rijnboutt bv

Rol DGBC professional

Adviesgroep BREEAM-NL-Gebied

E-mailadres

r.koek@rijnboutt.nl

Social media

Richard (1963) studeerde van 1981 tot 1988 Stedenbouw aan de Technische Universiteit in Delft. Direct na zijn afstuderen trad hij toe tot CH & Partners stedebouw en landschap. Richard is sinds 2012 ook gekwalificeerd landschapsarchitect. Hij heeft in Nederland een breed oeuvre opgebouwd in projecten op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur, met name op het grensvlak tussen beide disciplines, in de openbare ruimte en het stedelijk landschap.

Zijn kracht ligt in de intermediaire schaal van het stadsontwerp. Van inrichtingsplannen tot strategische verkenningen, interventies en ontwerpen voor dorp, stad en regio.

Binnen Rijnboutt ontwerpt en adviseert hij op alle schaalgebieden van het ruimtelijk ontwerp, van gebouw tot stad. Rijnboutt bouwt altijd een stuk stad. Met oog voor verleden en toekomst, voor omgeving en functie en voor iedereen die er komt, is en gaat.

We werken aan de stedelijke uitdagingen van morgen: verdichting, herbestemming en transformatie, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen, veranderende mobiliteit. Complexe vraagstukken die een open blik vereisen om tot oplossingen te komen die van betekenis zijn.