Erik Tober

Naam

Erik Tober

Functie

Adviseur Gebouwinstallaties

Werkt bij

Royal HaskoningDHV

Rol DGBC professional

WEii adviesgroep

E-mailadres

erik.tober@rhdhv.com

Social media

Hoe zie jij je eigen rol binnen de werkgroep?

In mijn werk als adviseur voor gebouwinstallaties en energietransitie help ik opdrachtgevers om te bedenken hoe ze hun gebouwen en installaties moeten renoveren om klaar te zijn voor de toekomst. 

Daarbij probeer ik altijd om per gebouw de verschillende mogelijke levenspaden naar 2050 te illustreren en door te rekenen. Daarbij moeten altijd keuzes gemaakt worden tussen verschillende energiesystemen en verschillende energiedragers. Wetende dat elektriciteit, stadswarmte, stadskoude, aardgas, biogas of waterstof thermodynamisch gezien verschillende eigenschappen hebben, schuilt in de prachtige eenvoud van het simpelweg meten en optellen van het energieverbruik van een gebouw al snel een gevaar. In de energiegroep breng ik mijn ervaring in om een eenvoudige, valide berekeningsmethodiek op te stellen die perverse prikkels voor gebouweigenaren weg neemt.

 

Wat is je motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep? 

In de praktijk zie ik hoe moeilijk het voor gebouweigenaren is om op basis van voor hen abracadabra-toekomstscenario’s en ingewikkelde duurzaamheidsindicatoren een besluit te nemen over de verduurzaming van hun gebouwen. Daarom help ik graag mee aan een berekeningsmethodiek die echt kan helpen om verstandige besluiten te nemen in de energietransitie van gebouwen.