Martijn Onderstal

Naam

Martijn Onderstal

Functie

Head of Valuation

Werkt bij

Savills

Rol DGBC professional

Werkgroep taxatiemodel

E-mailadres

martijn.onderstal@savills.nl

Social media

Wat is jouw rol in de werkgroep?

Als taxateur is het belangrijk om alle elementen die van invloed zijn op de waarde, in de taxatie te laten meewegen.         

Het spectrum van elementen is enorm breed, en duurzaamheid wordt in mijn optiek een steeds belangrijker onderdeel daarvan.

Ik wil graag een actieve bijdrage leveren om de duurzaamheidselementen voor taxaties te benoemen en ze op die manier een vaste waarde te laten zijn in vastgoedwaarderingen.

Wat is jouw motivatie om lid te zijn van de werkgroep?

Als taxateur luisteren we altijd goed naar de markt. Die bestaat uit huurders, eigenaren en financiers. Maar ook de overheid speelt een rol, met name op het gebied van regelgeving.

In mijn optiek is een taxateur de aangewezen persoon om alle inzichten te bundelen en zodoende de marktvisie op het gebied van duurzaamheid te verwoorden. Dit is een belangrijk onderdeel van mijn taxatierapporten. Door mijn deelname in deze werkgroep blijft het niet bij de rapporten, maar kan ik mijn visie breed delen en verwoorden door de samenwerking met verscheidende partijen. Ik kijk hier dan ook zeer naar uit! 

Paris Proof worden, wat is daarvoor nodig in jouw expertisegebied?

Wij zien nog veel gebouwen waar helemaal niets aan duurzaamheid is gedaan. Tegelijkertijd merk ik ook dat we in Nederland in internationaal perspectief mijlenver voorlopen op de landen om ons heen. ESG lijkt in Nederland wel in het DNA van veel (institutionele) beleggers te zitten, terwijl hier in het buitenland vaak nog geen aandacht voor is. Over de voorloper rol van Nederland heb ik onlangs een blog geschreven, die kun je hier nalezen.

Wat doet jouw organisatie zelf om bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelen?

Het aloude adagium “begin bij jezelf” geldt ook hier. Hoewel wij zelf geen gebouwen in eigendom hebben, adviseren wij op een proactieve wijze onze opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid.

Niet alleen in onze taxaties, maar ook bij de begeleiding van bouwprojecten bijvoorbeeld en in het dagelijks beheer van vastgoed.

Op de werkvloer zijn onze medewerkers zeer klimaatbewust. Een heel praktisch voorbeeld is dat wij onze CO2 footprint compenseren. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een multidisciplinaire werkgroep van specialisten samengesteld die gevraagd en ongevraagd duurzaamheidsadviezen geeft