Theo Peters

Naam

Theo Peters

Functie

Adviseur Duurzame Bedrijfsvoering & Energiemanagement

Werkt bij

Achmea Facilitair Bedrijf

Rol DGBC professional

Werkgoep Kantoren

Social media

Hoe zie jij je eigen rol binnen de werkgroep?

Met mijn ervaring in vastgoedexploitatie bij grotere/multi-site bedrijven (ca 25 jaar) ken ik de vele facetten van het werkgebied en heb ik reeds meerder transities meegemaakt. Vanuit de stoel van eindgebruiker van vastgoed ken ik het diverse en brede stakeholderveld en weet ik waar je invloed op kunt uitoefenen en waar je problemen kunt verwachten. 

Wat is jouw motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep?

Klimaatverandering zie ik als de belangrijkste bedreiging voor deze en de volgende generaties. Niets doen is geen optie dus daar waar het mogelijk is en binnen mijn mogelijkheden ligt wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om de beoogde doelen te (helpen) realiseren.

Zijn de doelen voor binnen jouw werkgroep haalbaar om aan de Parijse klimaatdoelstellingen te voldoen? Of zelfs eerder?

Wanneer we alle krachten bundelen en onze expertises en netwerken goed inzetten dan moeten we heel ver kunnen komen.Daarnaast heb ik veel vertrouwen in toekomstige innovaties die ons zeker gaan helpen om de doelen te benaderen.

Wat zijn jouw plannen in het kader van het Paris Proof maken van jouw eigen gebouwen en gebouwen in jouw portefeuille?

Voor onze eigen bedrijfsvoering werken we momenteel aan een uitgebreid plan met verschillende ambities. Voor onze kernlocaties laten we het komende half jaar verduurzamingsplannen opstellen; deze plannen moeten ons inzicht geven in de mogelijkheden en financiële consequenties voor verdere verduurzaming.  Daarbij is de hoogste ambitie: energieneutraal in 2030