Jim Teunizen

Naam

Jim Teunizen

Functie

Partner

Werkt bij

Alba Concepts B.V.

Rol DGBC professional

Programmaraad Circulariteit

E-mailadres

Social media

Wat is jouw belangrijkste motivatie om deel te nemen aan de programmaraad circulariteit?

De Programmaraad faciliteert de ontwikkeling van een integrale circulariteitsvisie op verschillende schaalniveaus (gebied, gebouw en gebruik) gedragen door alle partijen uit de bouw- en vastgoedketen. Dat inspireert en geeft energie! Daar doen wij graag aan mee met hopelijk als resultaat een doorbraak in de vooralsnog ondoorzichtige en stroperige grondstoffentransitie.

Wat kan je bijdragen aan het vergroten van circulariteit in de bouw- en vastgoedwereld?

Alba Concepts adviseert bouw- en vastgoedpartijen over de te volgen circulariteitsstrategie in projecten en (bedrijfs)processen. Dit doen wij door samen met partijen de circulariteitsvisie te definiëren, welke wordt doorvertaald in doelen, prestatie-eisen en verificatiemethodieken. Zeer concreet en bruikbaar door o.a. gebruik te maken van de Building Circularity Index en onze kennis en ervaring van circulaire businesscases. Want wij geloven in transparantie door inzicht te bieden in de mate van circulariteit en de financiële haalbaarheid van circulaire projecten.

Nieuws van Jim Teunizen

Weg naar circulaire economie bewandel je met toekomstvisie

Weg naar circulaire economie bewandel je met toekomstvisie

DGBW Expertsessie: ‘Refuse is better than re-use’

DGBW Expertsessie: ‘Refuse is better than re-use’

'Voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, is verleden tijd'

'Voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, is verleden tijd'