Jim Teunizen

Naam

Jim Teunizen

Functie

Partner

Werkt bij

Alba Concepts B.V.

Rol DGBC professional

Programmaraad Circulariteit

Social media

Wat is jouw belangrijkste motivatie om deel te nemen aan de programmaraad circulariteit?

De Programmaraad faciliteert de ontwikkeling van een integrale circulariteitsvisie op verschillende schaalniveaus (gebied, gebouw en gebruik) gedragen door alle partijen uit de bouw- en vastgoedketen. Dat inspireert en geeft energie! Daar doen wij graag aan mee met hopelijk als resultaat een doorbraak in de vooralsnog ondoorzichtige en stroperige grondstoffentransitie.

Wat kan je bijdragen aan het vergroten van circulariteit in de bouw- en vastgoedwereld?

Alba Concepts adviseert bouw- en vastgoedpartijen over de te volgen circulariteitsstrategie in projecten en (bedrijfs)processen. Dit doen wij door samen met partijen de circulariteitsvisie te definiëren, welke wordt doorvertaald in doelen, prestatie-eisen en verificatiemethodieken. Zeer concreet en bruikbaar door o.a. gebruik te maken van de Building Circularity Index en onze kennis en ervaring van circulaire businesscases. Want wij geloven in transparantie door inzicht te bieden in de mate van circulariteit en de financiële haalbaarheid van circulaire projecten.

Nieuws van Jim Teunizen

Wat is circulair bouwen? DGBC en Programmaraad Circulariteit formuleren eenduidige definitie

Wat is circulair bouwen? DGBC en Programmaraad Circulariteit formuleren eenduidige definitie

DGBC overhandigt paper Circulair beheer en onderhoud tijdens marktmiddag Rijksvastgoedbedrijf

DGBC overhandigt paper Circulair beheer en onderhoud tijdens marktmiddag Rijksvastgoedbedrijf

Voorbij grondprijzen, logistiek en techniek: houtbouwkansen aan de horizon

Voorbij grondprijzen, logistiek en techniek: houtbouwkansen aan de horizon