Frank Visscher

Naam

Frank Visscher

Functie

Business Developer

Werkt bij

Priva - Van Beek

Rol DGBC professional

Werkgroep Zorg

Social media

Hoe zie jij je eigen rol binnen de werkgroep? 

Ik breng kennis en ervaring in om zorginstellingen structureel te verduurzamen. Vanuit een integrale aanpak waarbij op organisatorisch, op tactisch en uitvoerend niveau energiebesparing een geborgd proces wordt.  

 

Wat is je motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep? 

De energietransitie is onomkeerbaar en belangrijk. En het brengt interessante uitdagingen met zich mee om vastgoed toekomstbestendig, energiezuinig en (flexibel) te maken en aan te sluiten op de energiesystemen van morgen. Het is mijn passie om daar vanuit mijn achtergrond en expertise aan bij te dragen. 

 

Paris Proof worden, is dat voor jou sector haalbaar? 

Paris Proof is zeker haalbaar. Het vraagt om innovatieve oplossing en nieuwe technologieën die we slim op elkaar aan laten sluiten. Maar het moet integraal worden benaderd. Niet vanuit één techniek, één project of één gebouw. Nee, integraal, op elkaar aansluitend waarbij de technieken elkaar versterken. 

 

Wat zijn de toekomstplannen voor jullie eigen bezittingen? 

Één van onze gebouwen (Van Beek Ingenieurs in Arnhem) is een monumentaal pand en hebben deze recent naar label A gebracht. Wij rusten dit nu met slimme voorspellende algoritmes van Priva ECO uit om het aan te laten sluiten op het flexibele energienet en om tegelijk het energieverbruik super zuinig te maken. Verder zijn we er vooral op gericht om onze klanten te verduurzamen door hun gebouwen slim te maken en vanuit een integrale benadering structureel te verduurzamen. De beste reis naar een Paris Proof gebouw.