Publicaties

Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren

Circulariteit: belangrijke bronnen

Nederlandse samenvatting A Framework for circular buildings