Publicaties

Whole Life Carbon: op weg naar een CO2-neutrale bouwkolom

Meetmethodiek losmaakbaarheid - Casestudy Tijdelijke Rechtbank

De berekening achter Paris Proof Materiaalgebonden Emissies

Spaarconstruct verduurzaming utiliteitbouw

Hoe maken we Paris Proof betaalbaar? 

Circulariteit in de praktijk - Losmaakbaarheid

Waarderen van CO2-prestaties van biobased materialen

Framework voor circulaire bestaande gebouwen