Routekaart Woningen

Hoe versnellen we de verduurzaming van onze woningvoorraad? De Routekaart Woningen omschrijft de ontwikkelingen in de woningsector en zet de mogelijkheden en scenario’s om aan de doelen uit het Klimaatakkoord te voldoen op een rij. Evenals de barrières die opgelost moeten worden om een versnelling te realiseren. Want Paris Proof is onze woningvoorraad nog lang niet.  

In de Routekaart Woningen staat de Paris Proof ambitie centraal, oftewel een 66 procent energiebesparing om zo de gestelde CO₂-doelen te halen in het Klimaatakkoord. De nadruk ligt daarbij op de bestaande woningbouw, want voor nieuwbouw is DGBC van mening dat deze projecten voldoende kansen hebben om gelijk al energieneutraal gebouwd te worden.  
 
Er zijn verschillende besparingsscenario’s door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) doorgerekend in de routekaart, namelijk 30, 50, 66 en 80 procent energiebesparing. Bij de doorrekening van de sector is de hele woningvoorraad meegenomen, inclusief corporatiebezit, particuliere eigenaren en particuliere verhuurders.  

De Routekaart is opgesteld door de werkgroep Woningen uit het Deltaplan Duurzame Renovatie. In de werkgroep zijn verschillende partijen uit de keten vertegenwoordigd, waaronder beleggers met in totaal een bezit van 150.000 woningen. De werkgroep en partners van DGBC willen zelf het voortouw nemen om deze transitie vorm te geven, door voorbeeldprojecten te realiseren, klimaatdoelen naar voren te halen en concrete voorstellen te doen voor het wegnemen van knelpunten. 

Bekijk hier de Routekaart Woningen
 

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen