Handreiking EU Taxonomie

De EU Taxonomie is Europese wetgeving die bepaalt of beleggingen en investeringen groen zijn of niet. Deze groene spelregels zijn sinds 1 januari 2022 van kracht en hebben een grote invloed op de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. Echter een eenduidige interpretatie van de eisen ontbreekt.

Daarom heeft DGBC het voortouw genomen en in samenwerking met DGBC werkgroep EU Taxonomie, met daarin meer dan 30 marktpartijen, als eerste een handreiking gemaakt voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector met daarin een toelichting op de eisen waaraan men moet voldoen. 

Met de handreiking wil DGBC borgen dat financiële activiteiten in de bouw- en vastgoedsector op dezelfde manier beoordeeld worden in Nederland. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor het aantrekken van kapitaal, een eerlijke en transparante aanduiding van ‘groene’ activiteiten en voorkomt het zo indirect 'greenwashing'.  

De handreiking is bedoeld voor alle doelgroepen in de vastgoedsector: van gemeenten tot beleggers, bouwbedrijven tot leveranciers en vastgoedfondsen en accountants. 

Bekijk hier de handreiking

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC reikt eerste licenties uit voor certificering Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes