Haalbaarheid CO2-reductiestrategie bouwmaterialen industrieën

De gebouwde omgeving heeft een groot aandeel in de materiaalconsumptie en CO2-emissie, zo bleek al eerder uit een analyse van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en Metabolic (2022). De Nederlandse overheid heeft hiervoor, net als de industrieën zelf, reductiedoelen gesteld. Voor een CO2-neutrale bouwkolom zijn we onder andere afhankelijk van de verduurzaming van de bouwmaterialenindustrie, waar de energietransitie van de industrie een belangrijk onderdeel van is. Deze verkenning van Metabolic in opdracht van DGBC, geeft inzicht in hoe deze doelstellingen zich tot elkaar verhouden. 

Materialen met meeste impact

In de verkenning komt als eerste aan bod welke materialen binnen de woning- en utiliteitsbouw tijdens hun productie de meeste impact hebben. Voor de vijf meest impactvolle materialen volgt een analyse van de sectorale transitiepaden. Welke net zero carbon routekaarten hebben deze sectoren? Hoe concreet zijn deze plannen, en wat kunnen we als bouwsector dus verwachten van de verduurzaming van deze bouwmaterialen?
Daarbij is er behoefte aan inzicht, namelijk wat de toekomstperspectieven zijn van deze bouwmaterialen. De beoogde doelstellingen van de sectoren zijn in het rapport vergeleken met de Nederlandse doelen van 60 procent reductie in 2030 en 100 procent in 2050.  Tenslotte volgt een kritische reflectie op de haalbaarheid van interventies in de sectorale transitiepaden.

Er is expliciet gekozen om naar de hele bouw- en vastgoedsector te kijken, en niet alleen de nadruk te leggen op nieuwbouw van woningen. Dat maakt duidelijk dat er ook een opgave ligt bij het verduurzamen van toegepaste bouwmaterialen voor de verduurzaming van woningen. En dat is precies de complexe realiteit van de opgave naar een CO2-neutrale bouwkolom.

Conclusie

Willen we naar CO2-reductie in de bouw, dan moet de industrie de bouwmaterialen verduurzamen, maar daarmee redt de bouw- en vastgoedsector niet de gewenste CO2-doelstellingen die al vóór 2050 liggen.

We moeten daarom de bouwsector stimuleren tot versnelde verduurzaming van de productie van bouwmaterialen. Niet alleen de bouwmaterialensector heeft hier de verantwoordelijkheid, maar ook opdrachtgevers en adviseurs die hier in de inkoopprocessen op kunnen en moeten sturen.

De bouw- en vastgoedsector heeft zelf ook de taak om te transformeren naar CO2-armere, circulaire oplossingen en bouwmethodieken.

Bekijk de publicatie

Overige partners

Metabolic

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC en TVVL reiken eerste licenties uit voor WEii-certificering

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes