Publicaties

Circulariteit in de praktijk - Losmaakbaarheid

Waarderen van CO2-prestaties van biobased materialen

Framework voor circulaire bestaande gebouwen

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0

Whitepaper BREEAM-NL: Circulariteit is meetbaar met BREEAM-NL Nieuwbouw 2020

Verslag Kennissessies Biobased Bouwen

Circular Buildings - Verkenning schone en smet(te)loze materiaalstromen

Toekomstbouwers 2020 #2: DGBW Editie