Publicaties

Relevante publicaties over het Deltaplan

A Framework for Circular Buildings

Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren

Circulariteit: belangrijke bronnen

Nederlandse samenvatting A Framework for circular buildings

Het beoordelen van gezondheid en welzijn bij gebouwen (BREEAM-NL In-Use en WELL)

BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie en WELL: de verschillen en overeenkomsten