Vergelijking BREEAM-NL met EU Taxonomie

Geüpdatete versie 20 november 2023

Om je investeringen echt groen te noemen, moet je voldoen aan de spelregels van de EU Taxonomie. Met BREEAM-NL is voldoen aan deze groene Europese spelregels een stuk eenvoudiger, want BREEAM-NL gaat over het algemeen verder dan de EU Taxonomie. 

Maar hoe maak je dit inzichtelijk? Om veel dubbel werk, frustratie en overbodige moeite te besparen heeft Dutch Green Building Council (DGBC) een rapport gepubliceerd over in hoeverre je met BREEAM-NL al voldoet aan deze EU Taxonomie.

In de nieuwste versie van de publicatie ‘Vergelijking EU Taxonomie en BREEAM-NL’ zijn de raakvlakken verder uitgewerkt. Zo zijn de laatste inzichten rondom de EU Taxonomie verwerkt en is de nieuwe Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen opgenomen. Deze richtlijn maakt aantoonbaar en meetbaar hoe duurzaam nieuwe en grootschalig gerenoveerde woningen zijn.

Activiteiten

De vergelijking gaat alleen over hoofdstuk 7 van de EU Taxonomie, dat ingaat op bouw- en vastgoedactiviteiten. Daarbij worden zeven sub-activiteiten gedekt, zoals bouw van nieuwe gebouwen, maar ook installatie, onderhoud en reparatie van energie-efficiënte verlichting en installaties. Ook verwerving en eigendom van gebouwen is zo’n activiteit.
Download het rapport


EU Taxonomie-verklaring uitgebreid

Niet alleen de vergelijking is aangepast, maar ook de Assessmenttool, de online portal van BREEAM-NL is geüpdate. Tijdens het certificeringsproces wordt op onafhankelijke wijze getoetst of het gebouw voldoet aan de Europese duurzaamheidscriteria. Hieruit volgt de EU Taxonomie-verklaring. Met deze verklaring kan je in één keer aan investeerders, accountants en financiers laten zien dat jouw gebouw voldoet aan de eisen van de EU Taxonomie.

Deze verklaring was voorheen alleen beschikbaar voor projecten die volgens BREEAM-NL In-Use V6 werden gecertificeerd. Vanaf nu is de verklaring ook beschikbaar voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen.

Eerste Nederlandse handreiking EU Taxonomie

Vanaf 1 januari 2022 zijn bedrijven en instellingen die onder de EU Taxonomie vallen, verplicht te rapporteren over twee van de zes Europese klimaatdoelen. Deze doelen zijn gericht op klimaatmitigatie en adaptatie. Per 1 januari 2023 zal er ook gerapporteerd moeten worden over de overige klimaatdoelen.

In mei 2023 heeft DGBC de eerste Nederlandse handreiking gepubliceerd over de EU Taxonomie. In samenwerking met meer dan 30 marktpartijen is er een landelijke vertaalslag gemaakt voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector met daarin toelichting op de eisen waaraan men moet voldoen. Met deze handreiking wil DGBC borgen dat financiële activiteiten in de bouw- en vastgoedsector op dezelfde manier worden beoordeeld in Nederland. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor het aantrekken van kapitaal en een eerlijke en transparante aanduiding van ‘groene’ activiteiten.

In oktober 2023 is de handreiking verder aangevuld met een interpretatie voor de activiteiten die vallen onder paragraaf 7.3 t/m 7.6 van de EU Taxonomie. Het gaat daarbij om activiteiten die meer ‘laaghangend’ fruit zijn, denk aan isoleren, het installeren van gebouwbeheersystemen en zonnepanelen.

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken