Routekaart Horeca

Hoewel bij verduurzaming van de horecasector de focus vaak ligt op het menu en de producten, liggen in energiebesparing ook veel kansen voor de horecaondernemer. Die kansen en acties om gas- en energiegebruik te verminderen, staan centraal in deze sectorale routekaart. 

Voor deze routekaart maken we onderscheid tussen drie groepen: hotels, restaurants en cafés, en vakantieparken. De routekaart maakt duidelijk wat er voor iedere groep nodig is om energiebesparingsdoelen te halen, maar ook welke kansen en knelpunten er zijn. Om tot een Paris Proof horeca te komen moet het werkelijk energiegebruik omlaag. Daarin moet zowel het gebouwgebonden energiegebruik, de installaties, als het gebruiksgebonden energiegebruik (apparatuur) worden meegenomen.  

Uit interviews blijkt dat steeds meer horecabedrijven gebruikmaken van slimme meters om hun energiegebruik te monitoren. Voor kleine ondernemers is nog niet altijd duidelijk welke apparaten en installaties de meeste energie gebruiken. Daarom is het belangrijk om gebruik te monitoren en delen met de gebouweigenaar en het werkelijk energiegebruik inzichtelijk te maken. Een instrument als de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) kan daarbij helpen. 

De routekaart is opgesteld door de werkgroep Horeca en aan de hand van interviews met beleggers, ondernemers en gebouweigenaren. De werkgroep bestaat uit partijen met kennis of ervaring, eigen vastgoed en/of een breed netwerk binnen de Nederlandse horecasector.

Bekijk hier de Routekaart Horeca

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?