Methode Adaptief Vermogen Gebouwen versie 2.0

Een circulair gebouw is aan te passen aan toekomstige veranderingen binnen de oorspronkelijke functie of bij herbestemming. In hoeverre een gebouw aanpasbaar is aan toekomstige behoeften en nieuwe functies, wordt ook wel adaptief vermogen genoemd. Deze whitepaper omschrijft de vernieuwde Nederlandse methode om het adaptief vermogen van gebouwen te bepalen. Samen met Stichting W/E Adviseurs, Brink Management en Advies en OMRT bracht DGBC actuele kennis bij elkaar om tot een eenduidige methode te komen.

Bekijk de methode en indicatoren

Cover whitepaper Methode Adaptief Vermogen versie 2.0

 

 

Methode Adaptief Vermogen Gebouwen 2.0

Indicatoren Adaptief Vermogen Gebouwen 

 

 

Uitgangspunt circulair bouwen

Een van de uitgangspunten binnen de circulaire economie is producten ontwikkelen die zo lang mogelijk meegaan en met kleine aanpassingen geschikt zijn voor hergebruik of een nieuwe toepassing. Dat geldt ook voor gebouwen. Vaak is de functie die het gebouw bij oplevering krijgt leidend voor het ontwerp. Maar na verloop van tijd kan de vraag naar andere functies ontstaan. Het doel is dat gebouwen eenvoudig reageren op deze veranderingen om de levensduur te verlengen. Daarom is het adaptief vermogen van belang. Daarbij weegt een strategisch en flexibel ontwerp mee, maar ook de analyse en waardering van de bestaande gebouwvoorraad.

Geschikt voor BREEAM-NL

De methode Adaptief Vermogen is toepasbaar tijdens het ontwerpproces of bij (her)ontwikkeling en daarmee geschikt voor nieuwbouw, renovatie en transformatie Deze methodiek is geschikt voor duurzaamheidsinstrumenten als BREEAM-NL, GPR Gebouw en raamwerken als Het Nieuwe Normaal, maar ook voor tools die specifiek voor adaptief vermogen zijn of worden ontwikkeld.

Onderdeel van rapport Gebouwen met Toekomstwaarde

Deze methode is onderdeel van de brede methode die is beschreven in het rapport Gebouwen met Toekomstwaarde (Brink Groep en CPI, juli 2014). Verder is gebruik gemaakt van eerder opgeleverde methode ‘Adaptief Vermogen Gebouwen v.1.1' (Stichting W/E Adviseurs en DGBC), de Adaptiviteitschecker (OMRT/Gem A’dam/Copper8), de Flexibiliteitsscan (Brink e.a.) en EU Level(s) indicator 2.3 Design for adaptability and renovation.

DGBC-partners

Brink B.V.

Overige partners

Stichting W/E Adviseurs

Gerelateerd

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen