Routekaart Retail

De kansen en knelpunten voor energiebesparing in winkelvastgoed staan centraal in deze routekaart. Ze zijn een directe oproep tot actie om bij te dragen aan de verduurzaming. 

Verduurzaming staat nog niet hoog op de agenda bij alle winkelbeleggers. Dit blijkt uit gesprekken met eigenaren, maar ook uit een overzicht van de energielabels: bijna zeventig procent van alle winkelruimte heeft er geen. In het reduceren van energie liggen voor een winkelier of gebouweigenaar veel kansen. Juist nu zijn veel winkeliers gebaat bij lagere lasten en dat kan: besparingen van vijftig procent zijn goed haalbaar, zeker bij winkels zonder warenkoeling. 

Vanuit de werkgroep Retail is deze routekaart opgesteld als richtinggevend document voor de gehele retail sector. De werkgroep Retail treedt op als activator van verduurzaming bij concrete retail projecten en stimuleert de rest van de Nederlandse winkelsector om versneld te verduurzamen, waarmee ten minste de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord worden behaald. De routekaart maakt duidelijk wat nodig is om Paris Proof te halen. Aan de hand van de huidige energetische en financiële situatie van de retail sector worden besparingsscenario’s en de bijbehorende kosten bepaald. Er is ook aandacht voor andere duurzaamheidsthema’s, nieuwe samenwerkingsvormen en de toekomst van binnensteden, bijvoorbeeld met betrekking tot klimaatadaptatie. 

Bekijk hier de Routekaart Retail

 

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen