EU Taxonomie

Hoe groen zijn jouw investeringen nu echt? Dat is de centrale vraag bij de zogenoemde EU Taxonomie die op 1 januari 2022 is ingegaan. 

De EU Taxonomie bevat een classificatiesysteem waarmee investeerders en bedrijven kunnen aangeven welke investeringen wel en niet duurzaam zijn, en op welke milieudoelen deze impact hebben. Partijen die (groene) financiële producten aanbieden, zoals banken en beleggers en grote bedrijven zijn verplicht te rapporteren welk aandeel van hun investeringen voldoen aan de EU Taxonomie.

EU Green Deal

De spelregels van de EU Taxonomie komen voort uit de Europese Green Deal en moeten stimuleren dat kapitaal naar werkelijk groene investeringen stroomt. Ook voorkomen ze indirect ‘greenwashing’, want Europa wil dat alle grotere financiële instellingen gaan rapporteren over het groene gehalte van hun investeringen.

Landelijke vertaling

De inhoudelijke duurzaamheidscriteria waarop de EU Taxonomie toetst zijn Europees vastgelegd. Veel van deze criteria zijn nog niet definitief vastgesteld, zijn multi-interpretabel of kunnen naar de lokale omstandigheden vertaald worden. Het is belangrijk dat er één landelijke handreiking is van de EU Taxonomie criteria. Dit borgt dat financiële activiteiten op dezelfde manier beoordeeld worden. Daarom heeft DGBC in mei 2023 in samenwerking met partners deze landelijke handreiking voor de bouw- en vastgoedsector gepubliceerd. Lees de handreiking hier.

Kennisdeling

Daarnaast ontwikkelt en deelt DGBC kennis en ervaringen over de EU Taxonomie. Hierdoor worden partijen geholpen om te voldoen aan en te rapporteren op de EU Taxonomie. Ook kijkt DGBC aandachtig naar de relatie tussen de EU Taxonomie en BREEAM-NL en sluit inhoudelijk aan waar nodig en mogelijk.

DGBC organiseert in juni de volgende events:

Donderdag 8 juni: webinar met Q&A over de handreiking
DGBC organiseert een online Q&A bijeenkomst over deze handreiking EU Taxonomie. Op donderdag 8 juni vindt het webinar plaats waarin toelichting op landelijke handreiking wordt gegeven en er veel ruimte is voor vragen.  

Dinsdag 13 juni: sessie op PROVADA met oa AFM, ABN Amro en Achmea Vastgoed 
Investeerders vragen in toenemende mate naar vastgoed dat aan de EU Taxonomie voldoet of als een groen fonds is geclassificeerd. Hoe breng je je portefeuille in lijn met de EU Taxonomie? En wat zijn de verwachtingen vanuit de financiers en investeerder? Aanwezig bij deze rondetafel op vastgoedbeurs PROVADA zijn onder andere AFM, ABN AMRO en Syntrus Achmea Real Estate & Finance. 

Donderdag 29 juni: seminar in Den Haag met oa EU-Gezant Robert Dijksterhuis 
DGBC organiseert ook een fysieke bijeenkomt op donderdag 29 juni. Tijdens dit interactieve seminar lichten we de criteria verder toe en delen we praktijkervaringen van bedrijven in de keten. Ook geeft EU-Gezant Robert Dijksterhuis (ministerie van BZK) inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van Europees beleid voor duurzaam bouwen. 

 

DGBC publicaties

Handreiking EU Taxonomie

In samenwerking met de werkgroep EU Taxonomie, met daarin meer dan 30 marktpartijen, heeft DGBC als eerste een handreiking gemaakt voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector met daarin een toelichting op de eisen waaraan men moet voldoen. Met de handreiking wil DGBC borgen dat financiële activiteiten in de bouw- en vastgoedsector op dezelfde manier worden beoordeeld in Nederland. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor het aantrekken van kapitaal, een eerlijke en transparante aanduiding van ‘groene’ activiteiten en voorkomt het zo indirect 'greenwashing'. De handreiking is bedoeld voor alle doelgroepen in de vastgoedsector: van gemeenten tot beleggers, bouwbedrijven tot leveranciers en vastgoedfondsen en accountants. Lees de handreiking hier

Whitepaper EU Taxonomie

“Verdiep je in de EU Taxonomie. Verzamel informatie over je vastgoedportefeuille en andere investeringen. Stel een strategie op om te vergroenen. Wacht niet af!” Dat zijn een paar van de adviezen uit de nieuwe DGBC Whitepaper over de EU Taxonomie en de consequenties voor de bouw- en vastgoedsector. Deze nieuwe classificatie roept nog veel vraagtekens op. Lees meer.

Vergelijking BREEAM-NL met EU Taxonomie

Voldoen aan de nieuwe groene Europese spelregels is een stuk eenvoudiger met het keurmerk BREEAM-NL. Om veel dubbel werk, frustratie en overbodige moeite te besparen heeft DGBC een rapport gepubliceerd over in hoeverre je met BREEAM-NL al voldoet aan deze EU Taxonomie. Dat pakt vaak gunstig uit, want BREEAM-NL is over het algemeen verder qua Europese duurzaamheidsambities. Lees meer.

EU-beleid en de Nederlandse bouw- en vastgoedsector

De Europese Unie (EU) neemt steeds meer de regie om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Dat betekent ook een leidende rol in regelgeving, waarmee de bouw- en vastgoed te maken heeft en krijgt. Wat komt er uit Europa allemaal op ons af en wat betekent dat? Je vindt het in de publicatie van DGBC. Lees meer.

Analyse van de conceptcriteria Circulariteit EU Taxonomie

Circulariteit is een van de zes milieudoelen in de EU Taxonomie, maar de criteria hiervoor zijn nog in concept. Vooruitlopend hierop hebben zes verschillende Green Building Councils, waaronder DGBC, en denktank Climate Positive Europe Alliance (CPEA) onderzoek gedaan naar de taxonomiecriteria voor circulariteit. Zijn deze haalbaar voor de Europese en specifiek Nederlandse markt? Lees meer.

Publicaties van derden en DGBC partners

Impact EU-Taxonomy en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Nieuwe, strikte wetgeving vanuit de Europese Unie dwingt beleggers tot volledige transparantie over de duurzaamheid van hun vastgoedfondsen. Colliers sprak vijftien vastgoedbeleggers over de impact van de EU-Taxonomy en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) op hun strategie. Deze groep vertegenwoordigt 58 miljard euro aan Nederlands vastgoed oftewel bijna 39% van deze fondsen. Lees meer.

Final Report on Minimum Safeguards (Guidance door EC | Platform on Sustainable Finance)

Dit rapport is gemaakt door het Platform on Sustainable Finance. Dit rapport is geen officieel document van de Europese Commissie. Lees meer.

DGBC webinars

DGBC organiseert vanaf 2022 diverse webinars over de EU Taxonomie. Hieronder kun je de webinars terugkijken of inschrijven voor live webinars. 

Webinar - EU Taxonomie: groene eisen voor aankoop en eigendom van gebouwen (31 maart 2022)

Wat betekent de EU Taxonomie voor aankooptrajecten en het eigendom van woningen en andere gebouwen?Welke criteria gelden er en waar dien je op te letten als je ‘groene’ gebouwen voor de uitbreiding van je vastgoedportefeuille wil verwerven? Hoe werken vastgoedbeleggers toe naar ‘groene’ fondsen? Deze en meer vragen komen aan bod in het webinar van 31 maart.

Download hier de presentaties

Download hier de Q&A

Webinar - EU Taxonomie: zijn jouw investeringen echt groen? (27 januari 2022)

Hoe groen zijn jouw investeringen nu echt? Dat is de centrale vraag bij de zogenoemde EU Taxonomie die op 1 januari 2022 ingaat. De nieuwe spelregels van de EU komen voort uit de Europese Green Deal en ze stimuleren dat kapitaal naar werkelijk groene investeringen stroomt. Ook voorkomen ze indirect ‘greenwashing’, want Europa wil dat alle grotere financiële instellingen gaan rapporteren over het groene gehalte van hun investeringen. DGBC krijgt veel vragen over de consequenties voor de bouw- en vastgoedsector. Tijdens dit webinar gaan we in op de meest prangende vragen en vertellen we over onze plannen om de taxonomy te concretiseren voor de bouw- en vastgoedsector. 

Download hier de presentaties

Download hier de Q&A

DGBC video's

EU Taxonomie: kansen en uitdagingen. Met Arjan van Eijk, Head of Sustainability bij Colliers

EU Taxonomie: kansen en uitdagingen. Met Robert Koolen, Directeur Duurzame Ontwikkeling bij Heijmans

 

 

De inhoudelijke duurzaamheidscriteria waarop de EU Taxonomie toetst zijn Europees vastgelegd. Veel van deze criteria zijn nog niet definitief vastgesteld, zijn multi-interpretabel of kunnen naar de lokale omstandigheden vertaald worden. Het is belangrijk dat er één landelijke interpretatie is van de EU Taxonomie criteria. Dit borgt dat financiële activiteiten op dezelfde manier beoordeeld worden. Daarom heeft DGBC samen met partners aan deze landelijke vertaling gewerkt.

Werkgroepleden

Foto Naam Organisatie Persoonlijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Sebastiaan Van Diepen ABN Ambro Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Madelon Saraber ABN Amro Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Simon van der Gaast IVBN Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Zaïda Thepass PATRIZIA Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Thomas van Rompaey Axa Investment Managers Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Micha Reusen Bouwinvest Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Bernardo Korenberg   Bouwinvest Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Anja Köhler EDGE Tehcnologies Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Pieter Nuiten W/E Adviseurs Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Stephan de Bie Vesteda Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Roel Kalfsvel Achmea Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Vincent Mahieu EEM-NL Hub Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Piet Hein Schram   EEM-NL Hub  Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Rudy Verstappen Altera Vastgoed Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Jelmer van de Ridder Sweco/KPMG Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Gijs de Graaff  KPMG    
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Thomas Ursem  KPMG   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Edwin van Noort Sweco Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Jeroen van Eekelen Sweco Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Arjan van Eijk CBRE   Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Marije Nap  Colliers    
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Bart Oosterhuis Savills Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Sladjana Mijatovic  BPD Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Elger Groenland Drees & Sommer (NL) Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Marco Villares  Drees & Sommer (NL) Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Joey Korteland CBRE Investment Management Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Martijn Vlasveld Edmond de Rothschild Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Merel Meerman Rabobank Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Ryan Jorna Rabobank Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Nienke ten Bruggencate BNG Bank Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Merel Hendriks NWB Bank Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Robert Koolen Heijmans Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Patrick Koch  Heijmans   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Eva Thijs  Heijmans   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Maarten Cannegieter BAM Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Jurriene Schijff BAM Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Sophie Kuijpers  BAM  Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Erik Bottema BAM  
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail

Helen Visser

Bouwend Nederland Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Harry Wisse Bouwend Nederland Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Jim Teunizen Alba Concepts   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Ahmad Minaoui  Kuijpers   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Jean Frantzen  DGMR  
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Isolda Strom  RHDHV   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Kristian van Herwijnen  RHDHV   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Aleksandra Zarzycka  RHDHV   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Sander Grunewald  KPMG   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Sander Beeks  Madaster    
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Maarten Alberse  NL Greenlabel   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Willem Voorhans RVO   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Karen Sanderse RVO   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Alexander Makar  WDP  
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Anouk Donkervoort  Cushman & Wakefield    
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Timo Huisman  Loyens en Loeff   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Mila Plasman  Loyens en Loeff   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Robin van Leijen Aedes   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Sivan Ben Hamo NVB   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Mane Bajadjan Loyens en Loeff   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Morwarid Hashemi Loyens en Loeff   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Brian Fortini Loyens en Loeff   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Sanne de Wolf  TBI   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Annemarie Steutel  Synchroon   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Jessica Leffers RWS   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Cedrique Steenkamer  DWA   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Matthijs van Rooy  Jajo   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Jeroen Verberne   Volantis  
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Danielle Bakx Stichting NMD    

Algemene vragen over de EU Taxonomie

Wat is het doel van de EU Taxonomie?

Ze moet stimuleren dat kapitaal naar werkelijk groene investeringen stroomt. Ook voorkomen ze indirect ‘greenwashing’, want Europa wil dat alle grotere financiële instellingen gaan rapporteren over het groene gehalte van hun investeringen.

Raakt de EU Taxonomie iedereen in de bouw- en vastgoedsector?

Het antwoord is ja, direct of indirect. De Taxonomie is namelijk een tweetrapsraket. In eerste instantie raakt dit de investeerders die daadwerkelijk moeten gaan rapporteren. Dus lijkt het vooral te gaan over verzekeraars, pensioenfondsen, institutionele beleggers, banken en andere hypotheekverstrekkers. 

Maar zij maken wel investeringskeuzes die hele sectoren raken. Ook binnen de vastgoedsector gaat het dus iedereen aan, bij economische activiteiten die de Taxonomie definieert, bijvoorbeeld als investeringen in ‘nieuwbouw’, ‘renovatie’ of ‘aan- en verkopen van gebouwen’. Het heeft dus impact op de 500.000 jaarlijkse hypotheekaanvragen, op de activiteiten rond 2,3 miljoen sociale huurwoningen en op de 75 miljard euro die jaarlijks in Nederland belegd wordt.

Rapportage van de EU Taxonomie

Is de Taxonomie verplicht?

De EU-Taxonomie lijkt tamelijk tandeloos. Het woord betekent zelf zoveel als ‘classificatie’. Het is in feite niets meer dan een lijst met economische activiteiten en welke daarvan duurzaam zijn. De EU verplicht bepaalde financiële instellingen en grote bedrijven daarover te rapporteren, maar je hoeft er niet (volledig) aan te voldoen. Banken, asset managers onder de SFDR (van vastgoedfondsen) en grote beursgenoteerde bedrijven zullen moeten verplichten. Asset managers die fondsen onder artikel 8 (fonds met duurzame kenmerken) of artikel 9 (duurzaam fonds) van de SDFR beheren zijn verplicht over de EU Taxonomie te rapporteren. Daarbij zal het fonds voor een bepaald aandeel moeten voldoen aan de EU Taxonomie, om daadwerkelijk als artikel 8 of 9 geclassificeerd te kunnen worden.

Wat zijn de consequenties als je niet voldoet aan de EU Taxonomie?

Er zijn geen juridische consequenties indien een instelling niet voldoet aan de EU Taxonomie. ‘Europa’ zal geen straffen uitdelen. Hoewel er niet aan de EU Taxonomie voldaan hoeft te worden, is het de verwachting dat door middel van marktwerking partijen gestimuleerd worden (deels) te voldoen aan de EU Taxonomie. Investeerders zullen bijvoorbeeld een minimaal aandeel verplicht stellen dat voldoet aan de EU Taxonomie. 

Worden alleen nieuwe hypotheken van woningen beoordeeld in hoeverre deze voldoen aan de EU Taxonomie, of gaat het ook om de al afgesloten hypotheken?

Over zowel de bestaande als de nieuw te verstrekken hypotheken zal gerapporteerd moeten worden. De partij die de hypotheek op de balans heeft staan (banken of investeerders) zijn namelijk verplicht om de ‘Green Asset Ratio’ te rapporteren. Dit is het aandeel van de totale financiering dat voldoet aan de EU Taxonomie. Partijen die financiële fondsen onder Artikel 8 (een fonds met duurzame kenmerken) beheren, zijn verplicht om over de Green Asset Ratio te rapporteren. 

De verwachting is dan ook dat op vrije korte termijn de EU Taxonomie onderdeel gaat uitmaken van het goedkeuringsproces van de hypotheekverstrekking. Daarnaast zal de markt waarschijnlijk af gaan dwingen dat partijen hun Green Asset Ratio gaan verhogen en er dus acties richting de bestaande consument ontwikkeld gaan worden om de bestaande hypotheeklening groen (volgens de EU Taxonomie) te morgen noemen.

Hoe toon je aan dat je voldoet aan de criteria. Wordt dit door een derde instantie gecontroleerd?

Indien de EU Taxonomie in een groene financiering (green bond) is opgenomen, dan is een derde verificatie vereist. Echter bij een ‘reguliere’ rapportage is een controle door een derde partij niet vereist.

Impact van de EU Taxonomie

Waar zit de kracht van de EU Taxonomie?

Als je voldoet aan de Taxonomie, krijg je makkelijker toegang tot gunstige financiering en belangrijker nog, de rapportages worden openbaar. Dus de media en je aandeelhouders, accountants en/of banken kunnen het zien; zij gaan vragen stellen over je investeringen. Een stap verder en ze stellen eisen aan het ‘groene gehalte’ van je investeringen. 

Dat gaat werken, want nu zie je al dat heel veel bedrijven en organisaties serieus bezig zijn met hun MVO- of ESG-beleid. Bedrijven worden immers steeds vaker afgerekend op hoe verantwoord ze de dingen doen. Een groene investering heeft dus echt meer marktwaarde. Als je je zaken duurzaam op orde hebt, is dat een groot voordeel.

Inmiddels ontvangt DGBC ook signalen uit de markt dat al veel investeerders (verzekeraars en pensioenfondsen) alleen nog maar nieuwe beleggingen willen doen in lijn met de EU Taxonomy of in fondsen die volgens de SFDR tot artikel 8 (met duurzame kenmerken) of artikel 9 (duurzaam fonds) behoren. 

En om dat te bereiken, moet je weer een behoorlijk aandeel EU Taxonomy aligned gebouwen hebben. 

Hoe gaat DGBC de bouw- en vastgoedsector helpen? 

Naast generieke eisen voor alle lidstaten worden in de EU Taxonomie ook eisen gesteld die vertaald moeten worden naar de nationale omstandigheden. Samen met partners maken we 2022 zo’n lokale vertaling; die kennis delen we breed in ons netwerk.

BREEAM-NL en de EU Taxonomie

Hoe is BREEAM aangesloten op de EU Taxonomie?

BREEAM-NL is de certificeringsmethode voor het meten en beoordelen van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen en gebieden. BREEAM-NL neemt naast ecologische aspecten, in tegenstelling tot de EU Taxonomie, ook sociale aspecten mee. Daarnaast gaan de inhoudelijke criteria over het algemeen verder dan de EU Taxonomie.


BREEAM-NL kan hierdoor helpen om aan te tonen dat de investering (gedeeltelijk) voldoet aan de EU Taxonomie. Uit een studie van diverse Green Building Councils blijkt dat projecten die een duurzaamheidscertificering hebben behaald eerder zullen voldoen aan de EU Taxonomie.

De nieuwste versie van BREEAM-NL In Use sluit aan bij de EU Taxonomy. De aansluiting bij deze gemeenschappelijke taal is door het gehele vernieuwde BREEAM-NL In-Use keurmerk heen verweven. Hierdoor helpt een certificering met BREEAM-NL In-Use om een investering als ‘duurzaam’ te duiden, in overeenstemming met de criteria van de EU Taxonomy.

Europese commissie

Laatste nieuws

Laetitia Nossek in podcast 'Doorzagen' over zonnepanelen

Laetitia Nossek in podcast 'Doorzagen' over zonnepanelen

Nieuwe tools om energieprestaties van gebouwen te controleren

Nieuwe tools om energieprestaties van gebouwen te controleren

DGBC-founding partner TNO: ‘Het denken over duurzaamheid verandert’

DGBC-founding partner TNO: ‘Het denken over duurzaamheid verandert’