EU Taxonomie

Hoe groen zijn jouw investeringen nu echt? Dat is de centrale vraag bij de zogenoemde EU Taxonomie die op 1 januari 2022 is ingegaan. Op deze pagina vind je informatie over dit classificatiesysteem, waaronder een uitgebreide FAQ.

In de andere tabjes hierboven gaan we verder in op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), geven we een overzicht van onze publicaties over deze onderwerpen en vind je een overzicht van de werkgroepleden EU Taxonomie.

Wat is de EU Taxonomie?

De EU Taxonomie bevat een classificatiesysteem waarmee investeerders en bedrijven kunnen aangeven welke investeringen wel en niet duurzaam zijn en op welke milieudoelen deze impact hebben. Partijen die (groene) financiële producten aanbieden, zoals banken en beleggers en grote bedrijven zijn verplicht te rapporteren welk aandeel van hun investeringen voldoen aan de EU Taxonomie. Aan de hand van de EU Taxonomie kunnen investeerders en financiers bewust kiezen om in ‘groene’ activiteiten te investeren. Hoe hangt de EU Taxonomie samen met de EU Green Deal?

De spelregels van de EU Taxonomie komen voort uit de Europese Green Deal, een omvangrijk pakket beleidsinitiatieven met als overkoepelende doel om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Hiermee wil Europa het eerste klimaatneutrale continent worden. Deze groene spelregels van de EU Taxonomie moeten stimuleren dat kapitaal naar werkelijk groene investeringen stroomt. Ook voorkomen ze indirect ‘greenwashing’, want Europa wil dat alle grotere financiële instellingen gaan rapporteren over het groene gehalte van hun investeringen.

Wat betekent de EU Taxonomie voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector?

De inhoudelijke duurzaamheidscriteria waarop de EU Taxonomie toetst zijn Europees vastgelegd. Veel van deze criteria zijn multi-interpretabel of kunnen naar de lokale omstandigheden vertaald worden. DGBC heeft, in samenwerking met meer dan 30 marktpartijen, daarom een handreiking EU Taxonomie uitgebracht. Deze handreiking beschrijft hoe de eisen uit de EU Taxonomie in de context van de Nederlandse bouw- en vastgoedsector gelezen kunnen worden. Hiermee stimuleert DGBC een eenduidige interpretatie en toepassing van de EU Taxonomie.

Wat vindt DGBC van de EU Taxonomie?

DGBC ziet de EU Taxonomie als een goed middel om duurzaamheid in de financiële sector te verankeren. Het is een goede basis om verdere verduurzamingsmaatregelen te nemen, op weg naar bijvoorbeeld Paris Proof of een BREEAM-NL certificering. DGBC pleit, via de EU Taxonomie handreiking, voor een eenduidige interpretatie van de EU Taxonomie en deelt kennis en ervaring. DGBC organiseert hiervoor trainingen op het gebied van ESG-rapportages. Bekijk de DGBC-agenda voor het meest recente aanbod. Ook kijkt DGBC aandachtig naar de relatie tussen de EU Taxonomie en BREEAM-NL en sluit inhoudelijk aan waar nodig en mogelijk.

FAQ EU Taxonomie

Meer weten over EU Taxonomie, hoe je moeten rapporteren, de impact van de EU Taxonomie en hoe het samenhangt met BREEAM-NL? Bekijk hier de FAQ.

In de duurzaamheidsrapportage van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) komen drie gebieden aan bod: milieu (Environment), maatschappij (Social) en bestuur (Governance). De rapportage wordt daarom vaak de ESG-rapportage genoemd.

Voor wie is de CSRD bedoeld?

Grote bedrijven moeten vanaf 2024 gaan rapporteren over het duurzame karakter van hun eigen organisatie, maar ook over de invloed die de organisatie zelf heeft naar buiten toe op de keten en klimaatverandering. De rapportagekaders hiervoor zijn vastgelegd in de CSRD. De CSRD zorgt ervoor dat ondernemingen transparant zijn over hun duurzaamheidsactiviteiten, -risico’s en -prestaties op mens en milieu. Vice versa biedt dit klanten en belanghebbenden handvaten om bewuste keuzes te maken en sturing te geven aan het duurzaamheidsbeleid van deze ondernemingen. Hiervoor moet de gerapporteerde informatie relevant, vergelijkbaar, betrouwbaar en digitaal beschikbaar zijn.

Wat is het doel van de CSRD?

De CSRD zorgt ervoor dat bedrijven transparant zijn over hun impact op milieu en maatschappij. Denk hierbij aan de CO₂-emissies waar het bedrijf verantwoordelijk voor is, de invloed die het heeft op biodiversiteit en de werkomstandigheden van personeel. Daarbij gaat het niet alleen over de impact van het bedrijf zelf, maar ook de impact in de keten. Bijvoorbeeld de milieu-impact voor het fabriceren van staal, of de energie die nodig is voor het recyclen van bouwafval. Deze transparantie leidt tot meer druk om als bedrijf een positieve impact te maken op milieu en maatschappij.

Wat vindt DGBC van de CSRD?

DGBC juicht meer transparantie van bedrijven over hun invloed op milieu en maatschappij toe. DGBC biedt ondersteuning in kennis en tools om de regels van de CSRD naar de bouw- en vastgoedsector te vertalen. DGBC werkt enerzijds aan het uitwerken van een geharmoniseerde methode om op diverse ESG-indicatoren te rapporteren. Aan de andere kant zijn er tools beschikbaar die kunnen helpen in het rapporteren op ESG, denk aan de WEii en BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering. Ten slot geeft DGBC ook trainingen over ESG-rapportages. Bekijk de agenda voor het meest recente aanbod.

Webinar: wat betekent de CSRD voor de bouw- en vastgoedsector?

Wat komt er bij een rapportage kijken en hoe vliegen verschillende partijen in de sector de CSRD aan? Bekijk hieronder het webinar terug van vrijdag 13 oktober 2023. Met sprekers Peter Gabriëls, senior projectmanager bij DGBC, Jurrienne Schijff, Director Group Sustainability Reporting bij Koninklijke BAM Groep en Gijsbert Bruijnes, senior manager Audit en Assurance, bij BDO.

 

FAQ CSRD

Meer weten over CSRD en hoe je moeten rapporteren? Lees hier de FAQ terug over de CSRD naar aanleiding van het webinar.

Publicaties DGBC

Handreiking EU Taxonomie

In samenwerking met de werkgroep EU Taxonomie, met daarin meer dan 30 marktpartijen, heeft DGBC als eerste een handreiking gemaakt voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector met daarin een toelichting op de eisen waaraan men moet voldoen. Met de handreiking wil DGBC borgen dat financiële activiteiten in de bouw- en vastgoedsector op dezelfde manier worden beoordeeld in Nederland. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor het aantrekken van kapitaal, een eerlijke en transparante aanduiding van ‘groene’ activiteiten en voorkomt het zo indirect 'greenwashing'. De handreiking is bedoeld voor alle doelgroepen in de vastgoedsector: van gemeenten tot beleggers, bouwbedrijven tot leveranciers en vastgoedfondsen en accountants. Lees de handreiking hier

Vergelijking BREEAM-NL met EU Taxonomie

Een vernieuwde versie van het rapport dat DGBC in 2022 heeft gepubliceerd waarin de raakvlakken tussen BREEAM-NL en de EU Taxonomie inzichtelijk zijn gemaakt. In deze geüpdatete versie zijn de laatste inzichten rondom de EU Taxonomie verwerkt in het overzicht. Lees meer.

EU Taxonomy and harmful substances and emissions

Bevatten jouw bouwproducten schadelijke stoffen? Dit is één van de vragen waar je over moet rapporteren onder de Europese wetgeving EU Taxonomie. Het kost veel werk om alle bouwproducten langs te gaan en informatie over de chemische samenstelling te achterhalen. Dus hoe kan je dit gedegen aanpakken? Daarom heeft DGBC, samen met de Noorse en Zweedse Green Building Council en verschillende experts, een whitepaper gemaakt voor de bouw- en vastgoedsector. Lees meer.

Whitepaper EU Taxonomie

“Verdiep je in de EU Taxonomie. Verzamel informatie over je vastgoedportefeuille en andere investeringen. Stel een strategie op om te vergroenen. Wacht niet af!” Dat zijn een paar van de adviezen uit de nieuwe DGBC Whitepaper over de EU Taxonomie en de consequenties voor de bouw- en vastgoedsector. Deze nieuwe classificatie roept nog veel vraagtekens op. Lees meer.

EU-beleid en de Nederlandse bouw- en vastgoedsector

De Europese Unie (EU) neemt steeds meer de regie om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Dat betekent ook een leidende rol in regelgeving, waarmee de bouw- en vastgoed te maken heeft en krijgt. Wat komt er uit Europa allemaal op ons af en wat betekent dat? Je vindt het in de publicatie van DGBC. Lees meer.

Analyse van de conceptcriteria Circulariteit EU Taxonomie

Circulariteit is een van de zes milieudoelen in de EU Taxonomie, maar de criteria hiervoor zijn nog in concept. Vooruitlopend hierop hebben zes verschillende Green Building Councils, waaronder DGBC, en denktank Climate Positive Europe Alliance (CPEA) onderzoek gedaan naar de taxonomiecriteria voor circulariteit. Zijn deze haalbaar voor de Europese en specifiek Nederlandse markt? Lees meer.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive, oftewel CSDDD, is een nieuwe Europese richtlijn die ook voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector van belang gaat worden. Als de richtlijn wordt aangenomen, dan moete bedrijven hun activiteiten en keten gaan scannen op misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu en verplicht een transitieplan opstellen dat in lijn is met het Parijsakkoord. Waar komt de CSDDD vandaan en hoe verhoudt deze zich tot andere Europese wet- en regelgevingen? 6 vragen en antwoorden.

Publicaties van derden en DGBC partners

Impact EU-Taxonomy en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Nieuwe, strikte wetgeving vanuit de Europese Unie dwingt beleggers tot volledige transparantie over de duurzaamheid van hun vastgoedfondsen. Colliers sprak vijftien vastgoedbeleggers over de impact van de EU-Taxonomy en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) op hun strategie. Deze groep vertegenwoordigt 58 miljard euro aan Nederlands vastgoed oftewel bijna 39% van deze fondsen. Lees meer.

Final Report on Minimum Safeguards (Guidance door EC | Platform on Sustainable Finance)

Dit rapport is gemaakt door het Platform on Sustainable Finance. Dit rapport is geen officieel document van de Europese Commissie. Lees meer.

DGBC webinars

DGBC organiseert vanaf 2022 diverse webinars over de EU Taxonomie. Hieronder kun je de webinars terugkijken of inschrijven voor live webinars.

Webinar EU Taxonomie en Circulariteit voor nieuwbouw en renovatie (12 maart 2024)

In januari 2024 heeft DGBC de bestaande handreiking EU Taxonomie uitgebreid met de interpretatie van de circulaire criteria voor de bouw- en vastgoedsector. De circulaire criteria stellen striktere en aanvullende eisen o.a. aan het hergebruiken of recyclen van bouw- en sloopafval (minimaal 90 procent), aan het gebruik maken van secundaire bouwmaterialen en het documenteren van bouwproducten in bijvoorbeeld een gebouwpaspoort. Wat betekent dit voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector? En hoe ga je hier in de praktijk op rapporteren? Een webinar met Ruben Zonnevijlle, programmamanager Circulariteit bij DGBC, en Verena Vermeulen, adviseur Circulaire Woningbouw bij Heijmans. Download de presentatie van het webinar en lees alle gestelde vragen én antwoorden in het V&A-document. Het webinar is ook opgenomen, bekijk hem hier op YouTube. 

Webinar - Aantoonbaar duurzaam met BREEAM-NL In-Use en de EU Taxonomie (21 juni 2023)

Hoe toon je aan dat een BREEAM-NL gebouw voldoet aan de EU Taxonomie? De nieuwe EU Taxonomie-verklaring maakt inzichtelijk welke onderdelen van een BREEAM-NL In-Use project in lijn zijn met de Europese maatlat. De verklaring is vanaf 13 juni beschikbaar voor utiliteitsgebouwen en woningen met een BREEAM-NL In-Use v6 certificering. In dit webinar lichten we toe wat de EU Taxonomie-verklaring inhoudt en hoe dit het certificeringsproces verandert voor jou als BREEAM-NL Expert of Assessor. Vind de presentatie van het webinar hier. Download hier de Q&A. Het webinar is ook opgenomen, bekijk hem hier op Youtube.  

Webinar - EU Taxonomie: toelichting op landelijke handreiking (8 juni 2023) 

De inhoudelijke duurzaamheidscriteria waarop de EU Taxonomie toetst zijn Europees vastgelegd. Nog niet alle criteria zijn definitief vastgesteld, zijn multi-interpretabel of kunnen naar de lokale omstandigheden vertaald worden. Daarom heeft DGBC in samenwerking met de DGBC EU Taxonomie werkgroep één landelijke handreiking gemaakt van de EU Taxonomie criteria voor de meest relevante paragrafen. Tijdens dit interactieve webinar leggen we uit hoe we tot deze handreiking zijn gekomen en lichten we de belangrijkste criteria toe en beantwoorden we jouw vragen over de EU Taxonomie. 

Webinar - EU Taxonomie: groene eisen voor aankoop en eigendom van gebouwen (31 maart 2022)

Wat betekent de EU Taxonomie voor aankooptrajecten en het eigendom van woningen en andere gebouwen?Welke criteria gelden er en waar dien je op te letten als je ‘groene’ gebouwen voor de uitbreiding van je vastgoedportefeuille wil verwerven? Hoe werken vastgoedbeleggers toe naar ‘groene’ fondsen? Deze en meer vragen komen aan bod in het webinar van 31 maart.

Download hier de presentaties

Download hier de Q&A

Webinar - EU Taxonomie: zijn jouw investeringen echt groen? (27 januari 2022)

Hoe groen zijn jouw investeringen nu echt? Dat is de centrale vraag bij de zogenoemde EU Taxonomie die op 1 januari 2022 ingaat. De nieuwe spelregels van de EU komen voort uit de Europese Green Deal en ze stimuleren dat kapitaal naar werkelijk groene investeringen stroomt. Ook voorkomen ze indirect ‘greenwashing’, want Europa wil dat alle grotere financiële instellingen gaan rapporteren over het groene gehalte van hun investeringen. DGBC krijgt veel vragen over de consequenties voor de bouw- en vastgoedsector. Tijdens dit webinar gaan we in op de meest prangende vragen en vertellen we over onze plannen om de taxonomy te concretiseren voor de bouw- en vastgoedsector. 

Download hier de presentaties

Download hier de Q&A

DGBC video's

EU Taxonomie: kansen en uitdagingen. Met Arjan van Eijk, Head of Sustainability bij Colliers

EU Taxonomie: kansen en uitdagingen. Met Robert Koolen, Directeur Duurzame Ontwikkeling bij Heijmans

De inhoudelijke duurzaamheidscriteria waarop de EU Taxonomie toetst zijn Europees vastgelegd. Veel van deze criteria zijn nog niet definitief vastgesteld, zijn multi-interpretabel of kunnen naar de lokale omstandigheden vertaald worden. Het is belangrijk dat er één landelijke interpretatie is van de EU Taxonomie criteria. Dit borgt dat financiële activiteiten op dezelfde manier beoordeeld worden. Daarom heeft DGBC samen met partners aan deze landelijke vertaling gewerkt.

Werkgroepleden

Foto Naam Organisatie Persoonlijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Sebastiaan Van Diepen ABN Amro Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Madelon Saraber ABN Amro Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Simon van der Gaast IVBN Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Zaïda Thepass PATRIZIA Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Thomas van Rompaey Axa Investment Managers Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Micha Reusen Bouwinvest Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Bernardo Korenberg   Bouwinvest Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Anja Köhler EDGE Technologies Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Pieter Nuiten W/E Adviseurs Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Stephan de Bie Vesteda Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Roel Kalfsvel Achmea Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Vincent Mahieu EEM-NL Hub Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Piet Hein Schram   EEM-NL Hub  Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Rudy Verstappen Altera Vastgoed Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Jelmer van de Ridder Sweco/KPMG Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Gijs de Graaff  KPMG    
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Thomas Ursem  KPMG   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Edwin van Noort Sweco Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Jeroen van Eekelen Sweco Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Arjan van Eijk CBRE   Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Marije Nap  Colliers    
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Bart Oosterhuis Savills Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Sladjana Mijatovic  BPD Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Elger Groenland Drees & Sommer (NL) Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Marco Villares  Drees & Sommer (NL) Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Joey Korteland CBRE Investment Management Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Martijn Vlasveld Edmond de Rothschild Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Merel Meerman Rabobank Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Ryan Jorna Rabobank Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Nienke ten Bruggencate BNG Bank Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Merel Hendriks NWB Bank Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Robert Koolen Heijmans Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Patrick Koch  Heijmans   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Eva Thijs  Heijmans   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Maarten Cannegieter BAM Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Jurriene Schijff BAM Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Sophie Kuijpers  BAM  Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Erik Bottema BAM  
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail

Helen Visser

Bouwend Nederland Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Harry Wisse Bouwend Nederland Bekijk profiel
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Jim Teunizen Alba Concepts   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Ahmad Minaoui  Kuijpers   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Jean Frantzen  DGMR  
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Isolda Strom  RHDHV   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Kristian van Herwijnen  RHDHV   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Aleksandra Zarzycka  RHDHV   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Sander Grunewald  KPMG   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Sander Beeks  Madaster    
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Maarten Alberse  NL Greenlabel   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Willem Voorhans RVO   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Karen Sanderse RVO   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Alexander Makar  WDP  
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Anouk Donkervoort  Cushman & Wakefield    
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Timo Huisman  Loyens en Loeff   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Mila Plasman  Loyens en Loeff   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Robin van Leijen Aedes   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Sivan Ben Hamo NVB   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Mane Bajadjan Loyens en Loeff   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Morwarid Hashemi Loyens en Loeff   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Brian Fortini Loyens en Loeff   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Sanne de Wolf  TBI   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Annemarie Steutel  Synchroon   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Jessica Leffers RWS   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Cedrique Steenkamer  DWA   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Matthijs van Rooy  Jajo   
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Jeroen Verberne   Volantis  
Vincent van Dijk - Werkgroep Retail Danielle Bakx Stichting NMD    

Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie