EU Taxonomy and harmful substances and emissions

Bevatten jouw bouwproducten schadelijke stoffen? Dit is één van de vragen waar je over moet rapporteren onder de Europese wetgeving EU Taxonomie. Het kost veel werk om alle bouwproducten langs te gaan en informatie over de chemische samenstelling te achterhalen. Dus hoe kan je dit gedegen aanpakken? Daarom heeft DGBC, samen met de Noorse en Zweedse Green Building Council en verschillende experts, een whitepaper gemaakt voor de bouw- en vastgoedsector.

De paper bevat een uitleg van wat de DNSH 5-criteria over het voorkomen of beperken van de aanwezigheid van schadelijke stoffen inhouden. Ook wordt er ingegaan op waarom het belangrijk is dat er meer wordt gestuurd op het niet gebruiken van producten die schadelijke stoffen bevatten. Ook bevat de whitepaper een stappenplan hoe partijen kunnen controleren of bouwproducten voldoen aan de criteria en kan je ook praktische tips via een Q&A teruglezen.

Europees verband

Deze kwestie speelt niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa. In de Sustainable Finance Policy-werkgroep van de World Green Building Council (WGBC) is dit één van de onderwerpen die als uitdagend wordt ervaren. Daarom is onder leiding van DGBC, samen met onder andere de Noorse en Zweedse Green Building Council en BBA Binnenmilieu, een whitepaper opgesteld om de bouw- en vastgoedsector meer inzicht te geven. Omdat dit in Europees verband is opgesteld, is de paper ook in het Engels geschreven.  

Lees meer in het nieuwsartikel over de publicatie.

Lees het artikel

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie