EU Taxonomie

Grote bedrijven en financiële marktpartijen, zoals banken en beleggers, rapporteren in de EU Taxonomie het duurzame gehalte van hun investeringen, aan de hand van EU-maatstaven. Deze rapportages zijn openbaar, zodat investeerders en media inzage hebben in de duurzame prestaties en ambities van het bedrijf. Dit moedigt bedrijven aan om werkelijk duurzame keuzes te maken, zodat Europa de klimaatdoelen van 2050 haalt. 

de whitepaper

In hoofdstuk 1 vindt de lezer de algemene kenmerken van de EU Taxonomie. Europa haalt de klimaatdoelen in 2050, dat is het einddoel van de Europese Green Deal (gepresenteerd eind 2019). De EU Taxonomie is een van de instrumenten om dat doel te halen, via rapportage over het duurzame gehalte van de investeringsbeslissingen van bedrijven en beleggers. De EU rekent erop dat de verplichte openbare rapportages er indirect voor zorgen dat kapitaalstromen veel meer gaan in de richting van werkelijk ‘groene’ investeringen. De rapportages gaan ook greenwashing tegen. 

In hoofdstuk 2 staan de consequenties voor de bouw- en vastgoedsector. De EU Taxonomie stelt eisen aan nieuwbouw- en renovatieprojecten én aan de bestaande bouw. Duurzaamheid heeft namelijk alles te maken met de gebouwde omgeving. De whitepaper legt uit welke activiteiten in de EU Taxonomie relevant zijn voor de bouw- en vastgoedsector én welke vastgoedpartijen moeten rapporteren.  

De whitepaper sluit af met een aantal aandachtspunten.  

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken