Alliantie Sociale Duurzaamheid groeit

Sinds de lancering op PROVADA wordt de Alliantie Sociale Duurzaamheid met veel interesse gevolgd. Daarna sloten steeds meer partijen aan, waaronder Synchroon, BPD, Heijmans, Wonam en Zadelhoff. Elk geven zij op hun eigen manier invulling aan de sociale component van een ontwikkeling of belegging, maar zoeken zij ook naar een eenduidige definitie, gemeenschappelijke taal en aanpak. De alliantie kwam voor de tweede keer bijeen op 29 november. Tijdens deze bijeenkomst zijn de focus en eerste opdracht voor de alliantie bepaald: het effect en de impact van sociale ingrepen in gebieden, wijken en buurten meetbaar maken.

Verder fungeert de alliantie als een community of practice, waarin de deelnemers kennis en praktijkvoorbeelden delen en bespreken wat wel of niet werkt. Zo presenteerde Achmea Vastgoed de Social Impact Tool die de impact van gebouwen op bewoners en leefbaarheid meet. De tool kwantificeert het maatschappelijk rendement van vastgoedinvesteringen. De tool is opgebouwd uit vijf dimensies: bewoners, woning, binding, voorzieningen en omgeving. Voor elke dimensie zijn verschillende indicatoren ontworpen, waarbij gebruik gemaakt wordt van zowel openbare databronnen als objectdata uit portefeuilles van Achmea Vastgoed. De totaalscore van de vijf dimensies geeft een beeld van de sociale impact van een gebouw. Hoe hoger de totaalscore, hoe groter de sociale impact.

VORM gaf daarna een presentatie over een nieuwe werkmethodiek. De methodiek bestaat uit drie fasen gecombineerd met vier tools. De tools geven afzonderlijk een beeld, maar samen geven ze weer wat een buurt echt succesvol maakt. Opvallend in deze methodiek is de inzet van social media en hoe bewoners op die manier worden betrokken.

In het eerste kwartaal van 2024 komt de alliantie weer samen om een eerste definitie van sociale duurzaamheid te formuleren, de contouren voor een framework te schetsen en een voorbeeldproject te bezoeken

​​​​​​​

SDG's

Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC reikt eerste licenties uit voor certificering Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes