Subsidies voor duurzamere gebouwen 

Met het oog op het behalen van de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 investeert de Nederlandse overheid fors in subsidies en fiscale instrumenten gericht op het verduurzamen van gebouwen en ondernemen. Als gebouweigenaar kun je met een BREEAM-NL certificaat een aanzienlijk fiscaal voordeel behalen over de investering. Ook om de energieprestaties van een gebouw te verbeteren en een gebouw Paris Proof te maken, is het verstandig om de financiële steun te benutten. Omdat de wereld van subsidies altijd in beweging is, publiceert DGBC elk jaar een whitepaper waarin we de belangrijkste fiscale regelingen en subsidies toelichten voor 2024. We bespreken onder andere de Milieu-Investeringsaftrek (MIA), de Energie-Investeringsaftrek (EIA) en de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Samen met experts van Hezelburcht Subsidieadvies en Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen zijn de regelingen toegelicht en mogelijke scenario’s uitgewerkt. 

Let op: deze publicatie wordt regelmatig geactualiseerd. 

Download het rapport

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, rvo.nl,  lees je nog meer informatie over de subsidies uit de publicatie. 

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?