CRREM en Paris Proof: samen op het juiste doel af

De Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) en Paris Proof zijn beide initiatieven die sturen op forse energiebesparing in gebouwen om binnen de klimaatdoelstelling van Parijs te blijven. Waar zitten de verschillen en hoe komen deze dichter bij elkaar? Daarover heeft DGBC een publicatie gemaakt.

CRREM is een internationaal initiatief voor het commercieel vastgoed, Paris Proof is voor alle gebouwtypen, maar alleen voor de Nederlandse markt. CRREM is ontwikkeld vanuit de CO2-budgetbenadering, Paris Proof vanuit de hoeveelheid energie die volledig duurzaam kan worden opgewekt. Door afstemming van de methoden en uitwisseling van energiedata komen Paris Proof en CRREM dichtbij elkaar. DGBC is de CRREM-dataleverancier voor Nederland. 

In de publicatie staat een stand van zaken, uitleg over de overeenkomsten en verschillen en hoe die nader tot elkaar zijn gekomen. Het zou mooi zijn als de CRREM en Paris Proof-aanpak met reductiepaden een erkenning krijgt naar de gehele gebouwde omgeving, gekoppeld aan beleid en regelgeving om gezamenlijk te werken aan de klimaatdoelstelling van Parijs.   

Hoe verder? 

De volgende stap is wederzijdse erkenning van CRREM en Paris Proof. Dat maakt de rapportagecyclus voor beleggers een stuk eenvoudiger. De publicatie biedt ook aanbevelingen voor de toekomst. Bijvoorbeeld door ook te rapporteren over de materiaalgebonden uitstoot van gebouwen. Naast de 29 procent CO2-uitstoot door het energiegebruik, zijn de materialen voor nieuwbouw en renovatie verantwoordelijk voor 11 procent van de CO2-uitstoot. Voor Paris Proof zijn vanuit het CO2-budget al grenswaarden en een pad opgesteld voor verschillende gebouwtypen.   

Lees hier de publicatie CRREM in verhouding tot Paris Proof (pdf) 

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC reikt eerste licenties uit voor certificering Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes