Handreiking Taxeren Energie Inefficiënte kantoren

De marktwaarde van veel kantoren komt onder druk te staan. Want per 1 januari 2023 moet bijna alle kantoorvastgoed minimaal energielabel C hebben, maar 54% van de kantoren is nog niet zo ver. Ruwweg 4 op de 10 kantoren heeft zelfs nog geen energielabel. Dit gaat gevolgen hebben voor de waarde, maar welke en hoeveel? Met deze DGBC-handreiking kan de taxateur beter omgaan met kantoren die (nog) niet voldoen aan de energielabel C-wetgeving. Ook kan er met de informatie een betere inschatting worden gemaakt, welke mogelijkheden er zijn om alsnog label C (of beter) te halen en welke investeringen dat vergt. De handreiking somt mogelijke duurzaamheidsmaatregelen op (en de bijbehorende investeringen plus CO2-reducties), ook verwijst de handreiking naar diverse handige websites en publicaties, zoals de Sectorale Routekaart kantoren van DGBC. De handreiking geeft daarnaast concrete casussen en rekenvoorbeelden.

Download de handreiking

Duurzaamheid laten meetellen

Er is alle reden om duurzaamheid te laten meetellen bij de taxatie. Eigenaren en huurders van kantoren kunnen al snel te maken krijgen met grote en concrete gevolgen, als het kantoor een energielabel D of slechter heeft. Het Bouwbesluit verbiedt immers per 1 januari 2023 om zo’n kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken.  

Duurzaamheid breder dan een energielabel

Maar duurzaamheid van vastgoed hangt van meer af dan alleen het energielabel. Steeds vaker gaat het over ESG-prestaties; diverse onderzoeken wijzen op een toenemende invloed van ESG op huurdersgedrag en zoekvragen. Daarom houdt deze handreiking ook rekening met dit soort duurzaamheidsaspecten in de taxatie. 

Waarde van duurzaamheid 

Taxateurs weten dat het lastig is om op gebouwniveau duurzaamheid te kwantificeren. Toch is er steeds meer onderbouwing voor de stelling dat duurzaam vastgoed financieel aantrekkelijker wordt – en andersom dat niet-duurzaam vastgoed in waarde daalt. Zo blijkt dat gebouwen met energielabel C (of beter) een hogere bezettingsgraad, effectieve huuropbrengst, marktwaarde en transactieprijs hebben. Kantoren met een duurzaamheidscertificering hebben in Amsterdam gemiddeld 26% hogere huurwaarde dan niet-gecertificeerde kantoren. 

In samenwerking

DGBC ontwikkelde deze handreiking met vastgoed- en taxatie-experts van MVGM, Savills, CBRE en Colliers.  

DGBC-partners

Colliers | CBRE | Savills

Gerelateerd

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen