World Forum The Hague locatie voor Dutch Green Building Week 2018

08 juni 2018

World Forum in Den Haag is dit jaar het décor voor de centrale activiteiten van de Dutch Green Building Week. Zowel het DGBC Congres als het DGBC Gala op 27 september vinden dit jaar plaats in de recent gerenoveerde internationale congreslocatie. De achtste editie van de Dutch Green Building Week vindt plaats van 24 tot en met 28 september 2018. Met de Dutch Green Building Week sluit DGBC aan bij de World Green Building Week. 

Paris Proof

Het thema van deze editie is Paris Proof. Om de doelstellingen van het ‘Parijse’ Klimaatakkoord te halen, moeten we de gebouwde omgeving sneller en grondiger verduurzamen. DGBC heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan het ‘Paris Proof’ maken van de gebouwde omgeving door het ontwikkelen van een meerjarenprogramma onder de naam Deltaplan Duurzame Renovatie. Het beschrijft de strategie en de aanpak om tot Paris Proof gebouwen te komen in 2050. 

Duurzame locatie

Dat voor World Forum The Hague is gekozen als locatie is geen toeval. De gemeente Den Haag is sinds 2013 wederom eigenaar van World Forum. Dit heeft er toe geleid dat er diverse investeringen in het gebouw zijn gedaan welke hebben bijgedragen aan de verduurzaming van de congreslocatie, zoals bijvoorbeeld een nieuw gebouwbeheersysteem (klimaatbeheersing) en watervrije urinoirs. Ook biedt de evenementen locatie plaats aan zonnepanelen op het dak en is er een ‘groen dak’ gecreëerd, dat diverse voordelen biedt voor het gebouw en de omgeving.

Kirsten Vosmer, Commercieel Manager bij World Forum The Hague laat weten dat duurzaamheid een essentieel onderdeel is van de huidige strategie van het congrescentrum. “Als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn we binnen de congres- en evenementenbranche één van de koplopers. Onderdeel van onze strategie is om alle facetten van onze bedrijfsvoering aan ons MVO beleid te onderwerpen. We zijn dan ook blij en trots om onze locatie ter beschikking te stellen aan DGBC voor het congres en gala.”