Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Directeur Anne Schroën van Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) overhandigde woensdag 17 april een belangrijke intentieverklaring aan Chris Kuijpers, directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De verklaring markeert een unieke samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Dit initiatief van Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) is een directe reactie op de noodzaak om de bouwpraktijk te verduurzamen om zo te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs.

Onderzoek naar knelpunten en kansen

De partners, waaronder opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieurs, aannemers, installateurs en materialenproducenten, bundelen hun krachten om praktische kennis uit te wisselen en te onderzoeken hoe de aangescherpte MPG-eisen tegen medio 2025 effectief kunnen worden geïmplementeerd. Deze toets zal worden geleid door de BNA en betreft een diepgaand praktijkonderzoek naar representatieve bouwprojecten. Het onderzoek richt zich op het identificeren van knelpunten, kansen en praktische oplossingen die nuttig zullen zijn voor alle ketenpartners en resulteert in praktische ontwerp- en bouwstrategieën voor de verschillende ketenpartners.

Grondige voorbereiding

Voorafgaand aan het praktijkonderzoek vinden een literatuurstudie en een data-analyse van bestaande projecten plaats. Dit zorgt bij elkaar voor een grondige voorbereiding en inzicht in eerder ondernomen studies en resultaten.

De praktijktoets MPG is een aanvulling op eerdere studies die meer theorie- en beleidsgericht waren. De focus ligt nu op concrete projecten en dagelijkse uitdagingen, met uitkomsten die bestaan uit direct toepasbare strategieën en scenario’s voor de implementatie van milieuprestatie-eisen in de bouwpraktijk.

Deelnemende organisaties: Aedes, BNA, Bouwend Nederland, Cirkelstad, Dutch Green Building Council (DGBC), IMd, Koninklijke NLingenieurs, Lente Akkoord 2.0, Neprom, Nieman ingenieurs, Techniek Nederland, TNO, Veras, WE adviseurs

DGBC-partners

TNO | Nieman Groep

Overige partners

Cirkelstad | NEPROM

Gerelateerd

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor

Architectenbureau PTSA ontwerpt 'kantoor vol afval' voor Rijksvastgoedbedrijf

De whitepaper over EU Taxonomie is vernieuwd. Deze herziene uitgave neemt je mee in het hoe, wat en waarom van de EU Taxonomie.

Hoe, wat en waarom over EU Taxonomie