Stoelen maken voor het klimaat

12 oktober 2017

Terwijl de coalitiepartijen het regeerakkoord aanboden en ‘vertrouwen in de toekomst’ uitspraken -of beloofden- werd in Alkmaar de eerste door schoolkinderen gepimpte Toekomststoel uitgereikt aan Diederik Samsom. #Toekomststoel is een initiatief van Jan Terlouw, Dutch Green Building Council en drie van haar ‘Future Leaders’ (Lizzy Butink, Marianne Davidson en Yvette Watson). Gezamenlijk dagen zij bedrijven en politici uit te allen tijde een lege stoel aan te schuiven wanneer er belangrijke beslissingen worden genomen. Zodat men elke keer weer stilstaat bij wat de acties van vandaag voor gevolgen hebben voor de generaties die er nog niet zijn en de klimaatbestendigheid van de aarde.

#toekomststoel voor 'Klas op Groen' 

De organisaties ‘Klas op Groen’ en ‘Het nieuwe warenhuis’ namen het idee over en gaven er een eigen draai aan. Zij dagen schoolkinderen uit een duurzame stoel te versieren, er een verhaal bij te verzinnen over wat zij hopen voor later, en vervolgens laten zij deze toekomststoelen adopteren door bedrijven. Zo wordt er gehoor gegeven aan de wensen van de kinderen en krijgt de toekomst blijvend een plek binnen het bedrijfsleven. De eerste echte versierde toekomststoel wordt door Diederik Samsom geplaatst bij HVC, een afval- grondstoffen- en energiebedrijf in Alkmaar waar hij adviseert over aardwarmte als duurzame energiebron of energieopslagplaats.

Initiatief van Dutch Green Building Council 

En dit is exact wat Dutch Green Building Council met de Toekomststoel wil bereiken. Zoveel mogelijk mensen die het initiatief omarmen en uitdragen, en bovenal zoveel mogelijk plekken waar een duurzame toekomst meegewogen wordt. In vergaderruimtes, klaslokalen, bij gemeentes, met als einddoel: een extra lege zetel in de tweede kamer. Zodat daar niet alleen ‘vertrouwen in de toekomst’ als slogan gebruikt wordt, maar de toekomst ook letterlijk een stem krijgt.

Meer informatie: www.toekomststoel.nl