Senior Projectmanager Paris Proof gezocht

19 december 2018

De grootste opgave voor de bouw- en vastgoedwereld is het verbeteren of transformeren van de bestaande gebouwenvoorraad (utiliteit en woningen), deze is verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO2-uitstoot in Nederland. Er moeten dus substantieel meer gebouwen in Nederland veel grondiger en in sneller tempo worden gerenoveerd en verduurzaamd om te voldoen aan het Parijse klimaatakkoord. DGBC heeft in 2017 het initiatief genomen om de energietransitie voor de gebouwde omgeving te versnellen. Samen met marktpartijen, overheid, kennisinstituten, brancheorganisaties en partijen in de bouw- en vastgoedsector is het DELTAPLAN DUURZAME RENOVATIE voor bestaand vastgoed ontwikkeld. Het doel van dit Deltaplan is een Paris Proof gebouwde omgeving. Ten behoeve van de ontwikkeling en uitrol van het Deltaplan heeft DGBC op dit moment een vacature voor een Senior Projectmanager Paris Proof (40 uur). Kijk hier voor de vacature.