Hoofdlijnen klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018

Klimaatvoorzitter Ed Nijpels heeft de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het klimaatakkoord zijn afspraken opgenomen waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Dit komt neer op een besparing van 48,7 megaton, oftewel 48,7 miljard kilogram minder broeikasgassen, waarbij de nadruk op CO2 ligt. 

Nijpels benadrukte bij de presentatie dat het akkoord alleen kans van slagen heeft als we het met zijn allen doen. Om daaraan toe te voegen: “Daarbij presenteer ik geen definitief akkoord als de 49 procent niet door de planbureaus worden gegarandeerd.”

Input DGBC

De afgelopen maanden zijn er diverse bijeenkomsten gehouden door de verschillende tafels waarin het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden zijn vertegenwoordigd. DGBC heeft input geleverd aan de sectortafel Gebouwde Omgeving van Diederik Samson, met als doel een grote bijdrage leveren aan het ‘Paris Proof’ maken van die gebouwde omgeving. Deze binnen het Deltaplan Duurzame Renovatie gelanceerde methodiek gaat uit van een energieverbruik per vierkante meter per jaar. Het Deltaplan werd op 21 juni overhandigd aan Diederik Samsom.

Routekaarten

Martin Mooij, Programmamanager Deltaplan Duurzame Renovatie: "Er is de afgelopen periode veel nagedacht over nieuwe normering. Ook worden er door de werkgroepen van het Deltaplan routekaarten ontwikkeld en voorbeeldprojecten gedocumenteerd die moeten zorgen voor een versnelling. Het komende halfjaar zullen we verder doorpakken en willen we ons nog meer hard maken voor het sturen op werkelijk energieverbruik en het afronden van de routekaarten.” 

De vijf sectortafels en de doelstellingen: 

  • Sectortafel Gebouwde omgeving, voorgezeten door Diederik Samsom, beoogde C02-besparing van 3,4 megaton.
  • Sectortafel Elektriciteit, voorgezeten door Kees Vendrik, beoogde CO2-besparing van 20,2 megaton.
  • Sectortafel Industrie, voorgezeten door Manon Janssen, beoogde CO2-besparing van 14,3 megaton.
  • Sectortafel Landbouw en landgebruik, voorgezeten door Pieter van Geel, beoogde CO2-besparing van 3,5 megaton.
  • Sectortafel Mobiliteit, voorgezeten door Annemieke Nijhof, beoogde CO2-besparing van 7,3 megaton. 

Vanaf september wordt er gestart met het uitwerken van de afspraken in concrete programma’s. Dit moet uiteindelijk leiden tot de start van de uitvoering het nationaal Klimaatakkoord op 1 januari 2019.