Hezelburcht: Belang van duurzame Nederlandse energiehuishouding

13 juli 2017

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is de afgelopen jaren zeer populair. Vanwege het grote belang voor een milieuvriendelijke maatschappij vanuit zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid, wordt de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding flink gestimuleerd.

Overweegt u om te investeren in zonnepanelen en wilt u weten of dit rendabel is? Dan kunt u eigenlijk niet om de SDE+ heen. De subsidie vergoedt het verschil tussen de relatief lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie. Terwijl de overheid een eindsprint inzet om haar klimaatdoelstelling voor 2020 en 2023 te behalen, blijft de kostprijs van zonnepanelen zakken. Dit creëert een situatie waarin u de energie die u onder uw dak verbruikt, steeds rendabeler op uw dak kan opwekken!

€ 6 miljard budget in SDE+ najaarsronde 2017

Met een jaarbudget van € 12 miljard in 2017 is de SDE+ dé belangrijkste subsidie om de productie van duurzame energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, te stimuleren. Het budget in aankomende najaarsronde is € 6 miljard. Naar verwachting opent de najaarsronde eind september. Ondanks dat het budget deze ronde vele malen hoger is dan voorgaande jaren, blijft een succesvolle SDE+ aanvraag niet vanzelfsprekend.

Een goede indienstrategie is noodzakelijk

De SDE+ kenmerkt zich door een gefaseerde openstelling, waarbij het subsidiebedrag per fase toeneemt. Door in een latere fase in te dienen krijgt u meer subsidie, maar is het risico op budgetuitputting ook een stuk groter. Daarom is een strategische keuze voor een bepaalde fase van groot belang! Hezelburcht baseert de strategie op de budgetoverschrijding van voorgaande jaren, het moment van ingebruikname van de installatie en de benodigde SDE+ bijdrage om het project rendabel te maken.

In de voorjaarsronde 2017 was er een opvallende trend gaande omtrent de indienstrategie. Marktpartijen besloten voor ‘safe’ te gaan en dienden een steeds scherper basisbedrag in. Het aantal aanvragen en het aangevraagde budget nam in fase 2 dan ook flink toe ten opzichte van de voorgaande najaarsronde 2016. In de najaarsronde van 2016 bleek een risicovolle strategie immers nadelig te werken. In de afgelopen SDE+ ronde (voorjaarssronde van 2017) bleek een risicovolle strategie (indiening in fase 3) juist voordelig te werken!

Verloop SDE+ voorjaarsronde 2017

Uit de ontvangen SDE+ beschikkingen van de voorjaarsronde 2017 blijkt immers dat het SDE+ budget pas diep in fase 3 is overschreden. Mogelijk is het budget zelfs helemaal niet uitgeput. Dit is opvallend, aangezien er op basis van de aangevraagde subsidie sprake was van een budgetoverschrijding van € 1,1 miljard. De trendverschuiving is deels te verklaren door de beperkte budgettoekenning aan de categorie “biomassa bij- en meestook”. Ondanks dat bekend was dat subsidie voor deze categorie zou verdwijnen, is het opvallend dat projecten tegen een royaal basisbedrag van € 12ct,- worden toegekend. Deze trendverschuiving onderstreept het belang van een goede indienstrategie voor uw SDE+ aanvraag.

Zelf succesvol SDE+ subsidie aanvragen?

Wilt u beroep doen op de SDE+ najaarsronde van eind september? Mijn advies is om tijdig te beginnen met het voorbereiden van de aanvraag. Wilt u zelf SDE+ subsidie aanvragen? Bekijk dan het artikel waarin tips worden gegeven om een succesvolle aanvraag in te dienen.

Deze bijdrage is geschreven door Jan Dijkman, consultant bij DGBC Participant Hezelburcht.