DGBC opnieuw uitgenodigd mee te werken aan Klimaatakkoord

02 november 2018

In de tweede fase van het Klimaatakkoord is DGBC uitgenodigd voor de werkgroep Utiliteitsbouw van de sectortafel Gebouwde Omgeving. De sectortafel Gebouwde Omgeving onder leiding van Diederik Samsom wordt bezet door partijen die een actieve rol spelen in de uitvoering van de plannen. 

Tweede ronde

Hoewel de meer dan honderd partijen tijdens de eerste fase van het akkoord het bijna allemaal eens zijn geworden over de doelen en maatregelen, is er nog weinig concreets vastgesteld. Daarvoor is nu de tweede ronde gestart. Namens DGBC nemen programmamanager Deltaplan Duurzame Renovatie Martin Mooij en bestuursvoorzitter Rutger Schuur zitting in de werkgroep. Daarin komen onderwerpen aan bod zoals normering, heffingen, subsidies, wetswijzigingen, bindende afspraken en keuzes in de rijksbegroting. “Zo is er tijdens de eerste bijeenkomsten al over normeringen gesproken”, vertelt Mooij. DGBC zal zich inzetten om de Paris Proof doelen op de agenda te zetten, zoals het normeren op werkelijk verbruik.

Concretiseren

In totaal is de opdracht voor het Klimaatakkoord verdeeld over 29 onderwerpen. Iedere tafel moet met concrete voorstellen komen op het gebied van technische maatregelen en beleidsmatige instrumenten. Ook moet iedere tafel voorstellen doen op het gebied van wet- en regelgeving en financiering. Tot slot moet duidelijk zijn welke partijen zich achter de plannen scharen en alle plannen moeten in een planning komen. 

Voldoende potentieel

De plannen die tijdens de eerste ronde zijn geformuleerd, hebben planbureaus doorgerekend. Daaruit kwam naar voren dat de plannen uit de eerste ronde ‘voldoende potentieel’ bieden om in 2030 minimaal 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 te behalen. Hoewel minister Wiebes onlangs in de Tweede Kamer openlijk twijfelde aan de haalbaarheid van de uitstootdoelstellingen, ziet voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels dus wel voldoende potentieel dat zijn Klimaatakkoord ervoor zorgt dat de doelen worden gehaald.