Quick Carbon indicator helpt nieuwbouw sturen op CO₂-uitstoot op korte termijn

De bouwsector staat onder druk. Er is een behoefte aan versnelling van de woningbouw en tegelijkertijd een noodzaak om snel minder CO₂-uit te stoten. Ontwikkelaars, woningcorporaties en bouwers willen graag een bijdrage leveren om te bouwen met een minimale uitstoot, maar hebben als sector behoefte aan eenduidige sturing. Daarom hebben DGBC en NEPROM samen de Quick Carbon indicator ontwikkeld.

Sturen op de gehele levenscyclus, zoals met de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), geeft onvoldoende inzicht in hoe je op korte termijn de CO₂ -uitstoot kan verlagen. Daarom is de Quick Carbon indicator ontwikkeld. Deze rekenmethode stuurt integraal op de daadwerkelijke te verwachten materiaalgebonden én operationele CO₂-uitstoot, met de nadruk op de korte termijn (tot en met 2040).

Bekijk hier de Quick Carbon indicator

Inzicht op project-, organisatie- en sectorniveau

De Quick Carbon indicator geeft inzicht op drie verschillende niveaus: projectniveau, organisatieniveau en uiteindelijk sectorniveau. Zo helpt de rekenmethode bij het maken van effectieve afwegingen in het ontwerpproces en om de bijdrage van een bouwwerk aan klimaatverandering te beperken. Ook helpt het bij het kwantitatief monitoren van de CO-uitstoot, op basis van de prestaties per functionele eenheid gebouw. En uiteindelijk bij het bepalen van sectorbrede CO-reductiepaden, de volgende stap in de ontwikkeling.

Laetitia Nossek, programmamanager bij DGBC: “Voor de lange termijn uitstoot hebben we de Whole Life Carbon-aanpak en Paris Proof, maar voor de korte termijn ontbrak eenduidigheid. Met deze integrale rekenmethode maken we materiaalgebonden en operationele CO-uitstoot tot en met 2040 inzichtelijk. De eerste stap hebben we nu gezet en hiermee geven we inzicht aan de sector. De tweede stap is reductiepaden ontwikkelen. Dus we gaan van meten en weten naar doen.”

Rekenmethode maakt gebruik van bestaande methoden

De Quick Carbon indicator is géén nieuwe rekenmethode, maar geeft de resultaten van bestaande methoden op een andere manier weer. Hiervoor kunnen ontwikkelaars en bouwers voor het overgrote deel van de berekening gebruik maken van bestaande rekeninstrumenten. De indicator bestaat uit het rekenprotocol, een achtergrondrapport dat de onderliggende keuzes toelicht en een rekentool waarbij uitkomsten uit de bestaande methodieken (MPG en BENG) kunnen worden ingevuld om te komen tot een Quick Carbon indicator-berekening. De nadruk ligt – voor de eerste versie van deze indicator – op nieuwbouwwoningen. De indicator is met enkele kleine aanpassingen ook toepasbaar in de utiliteitsbouw.

Lente-akkoord rekent met Quick Carbon indicator 

De Quick Carbon indicator is ook al in de praktijk gebracht door het Lente-akkoord, een samenwerking tussen brancheverenigingen Bouwend Nederland, IVBN, WoningbouwersNL, Aedes en NEPROM. Ze doen dat in nauwe samenwerking met het ministerie van BZK. De groep heeft 6 woningbouwprojecten van marktpartijen uit haar netwerk laten doorrekenen met de Quick Carbon indicator. Met als doel om de eerste ervaring met de rekentool op te doen en grip te krijgen op de integrale CO₂-uitstoot door nieuwbouwwoningen. De resultaten en conclusies van de doorrekeningen zijn samengevat in een publicatie. Dit kan als achtergrond gebruikt worden bij het invullen van de rekentool en daarnaast kunnen eigen berekeningen gespiegeld worden aan de uitkomsten van de 6 doorgerekende projecten. 

Ontwikkeld samen met de markt

DGBC en NEPROM zijn de initiatiefnemers van de ontwikkeling van de Quick Carbon indicator. Het rekenmodel, de rekentool en het achterliggende rapport zijn uitgevoerd door Copper8, NIBE en W/E adviseurs. Daarbij zijn verschillende marktpartijen geconsulteerd, waaronder ontwikkelaars AM, BPD, Dura Vermeer, Heijmans, Synchroon en Trebbe evenals Aedes, vereniging voor woningcorporaties. 

Overige partners

W/E adviseurs | NEPROM

Gerelateerd

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor

Architectenbureau PTSA ontwerpt 'kantoor vol afval' voor Rijksvastgoedbedrijf

De whitepaper over EU Taxonomie is vernieuwd. Deze herziene uitgave neemt je mee in het hoe, wat en waarom van de EU Taxonomie.

Hoe, wat en waarom over EU Taxonomie