Quick Carbon indicator

Sturen op de gehele levenscyclus, zoals met de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), geeft onvoldoende inzicht in hoe je op korte termijn de CO₂-uitstoot kan verlagen. Daarom is de Quick Carbon indicator ontwikkeld door NEPROM en DGBC. Deze rekenmethode stuurt integraal op de daadwerkelijke te verwachten materiaalgebonden én operationele CO₂-uitstoot, met de nadruk op de korte termijn (tot en met 2040).

De Quick Carbon indicator geeft inzicht op drie verschillende niveaus: projectniveau, organisatieniveau en uiteindelijk sectorniveau.

Zo helpt de rekenmethode bij het maken van effectieve afwegingen in het ontwerpproces en om de bijdrage van een bouwwerk aan klimaatverandering te beperken. Ook helpt het bij het kwantitatief monitoren van de CO₂-uitstoot, op basis van de prestaties per functionele eenheid gebouw. En uiteindelijk bij het bepalen van sectorbrede CO₂-reductiepaden, de volgende stap in de ontwikkeling.

Rekenmethode maakt gebruik van bestaande methoden

De Quick Carbon indicator is géén nieuwe rekenmethode, maar geeft de resultaten van bestaande methoden op een andere manier weer. Hiervoor kunnen ontwikkelaars en bouwers voor het overgrote deel van de berekening gebruik maken van bestaande rekeninstrumenten.

De indicator bestaat uit het rekenprotocol, een achtergrondrapport dat de onderliggende keuzes toelicht en een rekentool waarbij uitkomsten uit de bestaande methodieken (MPG en BENG) kunnen worden ingevuld om te komen tot een Quick Carbon indicator-berekening.

Download hier het rekenprotocol

Download hier het achtergrondrapport

Download hier de rekentool (Excel)

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie