Dutch Green Building Scan

De Dutch Green Building Scan is een laagdrempelige methode om binnen zeer korte tijd inzicht te krijgen in de duurzame prestaties van je gebouw. Aan de hand van negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen, zoals gezondheid, energie en materiaalgebruik verkrijg je een indicatieve score. De uitkomsten kan je gebruiken als eerste stap om de operationele kosten van je gebouw terug te brengen en de duurzaamheidprestaties te verbeteren. Dit verhoogt de marktwaarde van het gebouw, daarnaast is een duurzaam gebouw een prettiger en gezonder gebouw.

Gebruik van de Dutch Green Building Scan

De Dutch Green Building Scan is voor iedereen vrijblijvend toegankelijk en te gebruiken. Voor gebouw, uitgezonderd woningen, is de beschikbare data al ingevuld en een voorlopige score zichtbaar. Om inzicht te krijgen, hoef je de beschikbare gegevens alleen aan te vullen met wat je weet van het gebouw. Via het introductiescherm is uw gebouw te vinden en kan je direct een duurzaamheid scan voor je gebouw uitvoeren. Het resultaat kan je opslaan en vergelijken met andere gebouwen.

De scan is gebaseerd op de nieuwste versie (2016) van het bekende keurmerk BREEAM-NL In-Use, internationaal hét duurzaamheidskeurmerk voor bestaande gebouwen. Je kan de score van je gebouw benchmarken met:

  • Individuele gebouwen
  • De gemiddelde score van alle participanten die de scan hebben gebruikt
  • Gecertificeerde panden volgens BREEAM-NL In Use

Daarnaast worden Tips en Tops weergeven om de sterke punten en verbeterslagen van je gebouw te benadrukken.

Van indicatief naar nauwkeurig

Je hebt na het invullen van de scan een indicatieve score voor je gebouw. Wil je een nauwkeurige score? Graag wijzen wij je op de mogelijkheid om middels een zelf-assessment met de methodiek BREEAM-NL In-Use aan de slag te gaan. Wil je vervolgens de duurzaamheidsprestaties van je gebouw onafhankelijk laten beoordelen, dan raden wij je aan om te certificeren. Je nauwkeurige score wordt dan getoetst door een derde. Hiermee kan je aan de markt tonen wat je prestatie is.

Ook voor je klanten?

Wil je ook meehelpen met het aanjagen van de verduurzaming van de bestaande bouw. Deel de scan dan met je klanten. Je kan de ingevulde gegevens analyseren en ontdekken waar in je klantenkring de opgaven en kansen liggen. Van inzicht naar stappen om te verbeteren. Zo wordt de Nederlandse gebouwde omgeving steeds duurzamer. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie