>

Paris Proof materiaalgebonden protocol

Van CO2-neutrale gebouwen naar een CO2-neutraal bouwproces en materiaalgebruik. Deze opgave vergt een Whole Life Carbon aanpak. Om de eerste stap naar Whole Life Carbon te zetten publiceert DGBC het rekenprotocol voor materiaalgebonden CO2: Paris Proof Materiaalgebonden Emissies. Net als bij het operationele energiegebruik wordt in het protocol een grenswaarde voor het Paris Proof niveau aangegeven.

CO2-budgetbenadering

In het protocol is gekozen voor een budgetbenadering: de hoeveelheid CO2 die de bouwsector nog mag uitstoten. Materiaalgebonden emissies zijn verantwoordelijk voor 11% van de CO2-uitstoot in Nederland. Binnen het scenario voor 1.5 °C graden opwarming hebben we wereldwijd nog een emissiebudget van 400 Gt CO2-equivalent. Als we het budget toewijzen op basis van inwonersaantal, komen we voor Nederland uit op 909 Mt CO2. Afgaand op het aandeel van de materiaalgebonden emissies, laat dit ruimte voor 100 Mt embodied CO2-budget voor de Nederlandse bouwopgave (inclusief GWW). Zonder reductie is het budget binnen 5 tot 8 jaar op, dus nog voor 2030.

In de Position Paper ‘Whole Life Carbon’ lees je meer over de noodzaak en mogelijkheden van deze budgetbenadering voor de bouw.

Grenswaarden materiaalgebonden emissies

NIBE heeft in opdracht van DGBC onderzoek gedaan naar de CO2-impact van het bouwproces en materiaalgebruik. Het rekenprotocol Paris Proof Materiaalgebonden stelt partijen uit de keten in staat om te rekenen met de CO2-impact van hun nieuwbouw en renovatieprojecten aan de hand van hun MPG berekeningen. Om aan Paris Proof materiaalgebonden CO2-eq. te voldoen dient het bouwwerk een embodied CO2-eq. waarde per m2 BVO te hebben die lager of gelijk is aan de grenswaarden voor nieuwbouw of renovatie zoals aangegeven in het protocol voor het desbetreffende jaar.

Download het protocol

Om de berekening te kunnen uitvoeren dient gebruik gemaakt te worden van erkende MPG rekeninstrumenten. Informatie over de MPG en de rekeninstrumenten is te vinden op www.milieudatabase.nl

In het achtergrondrapport wordt de Paris Proof embodied CO2-eq. methode beschreven. Hierin staat een voorstel voor streefwaarden voor een maximale CO2 impact voor nieuwbouw en renovatie voor verschillende functies per m2 bouwwerk. Ook enkele scenario’s zijn doorgerekend om met de gehele bouwkolom binnen deze grenswaarden te blijven.

Lees de veelgestelde vragen.

De ontwikkeling van deze aanpak is onderdeel van het Europese BuildingLife programma. Wil je een bijdrage leveren aan BuildingLife? Meld je dan aan als Ambassadeur, of lees hier meer over #BuildingLife.


Laatste nieuws

Contractvormen installatiebranche zijn veelal circulair, de invulling alleen nog niet

Contractvormen installatiebranche zijn veelal circulair, de invulling alleen nog niet

Eerste partijen nemen WEii-certificaten in ontvangst

Eerste partijen nemen WEii-certificaten in ontvangst

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment