Lespakketten voor scholen

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Om ook kinderen en jongeren vertrouwd te maken met dit thema en hen te betrekken bij het verduurzamen van de eigen school, heeft DGBC gratis lespakketten ontwikkeld. Het lespakket bevat een set van 10 scorekaarten waarmee leerlingen zelfstandig de duurzaamheid van de school in kaart brengen. Dit doen doen ze aan de hand van de tien categorieën. Er zijn pakketten voor zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs.
De pakketten zijn gebaseerd op BREEAM-NL. Dit is het internationaal het meest gebruikte instrument om de duurzaamheid van gebouwen in kaart te brengen.

Over BREEAM-NL

De lesmethode is gebaseerd op het internationale keurmerk BREEAM. BREEAM wordt gebruikt om gebouwen en gebieden te beoordelen en te vergelijken op het gebied van duurzaamheid. Het is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidsinstrument en keurmerk voor gebouwen ter wereld. De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft dit instrument aangepast aan de Nederlandse markt (BREEAM-NL) en maakt onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw en zelfs gebieden. Ook schoolgebouwen kunnen volgens het BREEAM-NL keurmerk beoordeeld worden. Kijk ook op www.breeam.nl.

 

BREEAM-NL Junior voor de basisschool

BREEAM Junior is een gratis lespakket met een set van 10 scorekaarten waarmee leerlingen uit de bovenbouw zelfstandig de duurzaamheid van de school in kaart brengen. De leerlingen onderzoeken en beoordelen hun eigen schoolgebouw op duurzaamheid aan de hand van de tien categorieën in het lespakket: afval, communicatie, energie, gebouw en omgeving, groen, hygiëne, mobiliteit, veiligheid, voedsel en water.  Daarmee ontdekken zij wat er goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. Zij presenteren hun bevindingen en aanbevelingen aan de klas en aan de directeur. Leerlingen leren door te observeren wat duurzaamheid in hun eigen leefomgeving betekent, op verschillende thema’s zoals energie, afval en groen. 

Voordelen lespakket?

Met behulp van het lespakket wordt in één dagdeel gekeken naar tal van onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben. Na de les weten leerlingen veel meer over duurzaamheid maar ook hoe ze zelf oplossingen kunt bedenken om de eigen omgeving duurzamer te maken. Het levert vaak verrassende inzichten op. Kinderen tonen zich enthousiast, fanatiek en betrokken als het om hun eigen school gaat.

Ook de schooldirectie is weer een stuk wijzer. Met een duurzaamheidsrapport en een actielijst in de hand kan de school concrete maatregelen (laten) nemen om het gebouw duurzamer te maken én gezonder voor de leerlingen bovendien.

 

 

Algemene informatie

Doelgroep

Basisonderwijs groep 6/7/8

Tijdsbesteding

Leerkracht: Voorbereidingstijd 15 – 45 minuten
Lesduur: 1 tot 2,5 uur

BREEAM-NL Medior voor de middelbare school

Hoe duurzaam is een middelbare school? Leerlingen vinden het zelf uit met BREEAM-NL Medior. BREEAM-NL Medior Duurzaamheidsscan en Beroepsoriëntatie is een lespakket waarmee leerlingen van de onderbouw van de middelbare school zelfstandig de duurzaamheid van hun school in kaart brengen. Daarmee ontdekken zij wat er goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. Zij presenteren hun bevindingen en aanbevelingen aan de klas en aan de directeur. Daarnaast leren ze meer over het beroepenveld in de bouw.

Algemene informatie

Doelgroep

Voortgezet onderwijs onderbouw (alle niveaus)

Tijdsbesteding

Leerkracht: Voorbereidingstijd 15 – 30 minuten
Lesduur: 1 tot 2,5 uur

Gratis Lespakket

BREEAM-NL Medior is speciaal ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De scan bestaat uit een set van 10 scorekaarten waarmee een klas zelfstandig aan de slag gaat om de duurzaamheid van hun school in kaart te brengen en richt ook een blik op de toekomst over werken in de bouwwereld. Leerlingen ontdekken met behulp van de duurzaamheidsscan, zelfstandig of in groepjes wat goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. De aanbevelingen presenteren zij aan elkaar of aan de directie of beheerder van de school.

Beroepsorientatie

Met de kaart beroepsoriëntatie onderzoeken leerlingen vanuit hun persoonlijke invalshoek welke beroepen er in de bouwwereld zijn.

 

Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie